Organising blended learning

Blended education combines face-to-face with IT-based forms of education. This is more in line with the student's needs and enables activational and time- and location-independent learning. It does have consequences for institutions; it requires vision, redesign of education, and good support from instructors.

Student presenteert onderzoek op scherm aan klas

Designing blended learning

Developing and implementing online and blended learning means taking different approaches to how you work. Teachers have to change the way they teach, and specific skills are needed to organise and develop the learning processes. This means that lecturers will work closely with education designers, video makers, educationalists, and IT professionals.

Developing online learning materials

More and more teachers want to explore the possibilities of online learning and teaching. But where do you start?

  • One tool to get started with the developing online education is the A4 online learning infographic. You explore the opportunities of online learning and then elaborate a plan.

Methods and tools

Teachers experiment with new forms of blended learning. But which methods and tools are recommended?

  • The 'Methods and Tools for Blended Learning' infographic shows which methods and tools educational institutions use when organising their blended learning processes.
  • The themed publication 'Didactic Models' sets out the key issues, solutions, opportunities and needs in relation to didactic models, as well as some important dos & don'ts.

Video

Video has an essential role to play in online learning. But how do you make effective use of it? And what does it involve?

  • We have prepared a checklist called Making Video Productions for Education to help you use video effectively in the learning process.
  • On its website www.media-and-education.nl, the Media & Education special interest group (SIG) shares knowledge and experiences on the use of video in the learning process. The site contains proven scenarios for the use of video in an education setting.

Assessment

When developing online teaching and learning, you also need to think about how assessment will take place.

Bewegingssensor

Bij het organiseren van blended onderwijs komt het herontwerpen van onderwijs om de hoek kijken.  Om er achter te komen of jouw organisatie klaar is om deze onderwijsinnovatie te faciliteren kun je gebruik maken de integrale ict-bewegingsensor. De zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan ontwikkelde deze Integrale ICT-bewegingssensor. Dit instrument helpt om binnen instellingen het gesprek aan te gaan over hoe het ervoor staat met de onderwijsinnovatie met ict en welke stappen nog nodig zijn om het onderwijs succesvol te innoveren.

Proeftuin en toolkit blended leren

Binnen het Versnellingsplan is de proeftuin Blended onderwijs (vorm)geven ontwikkelt, een professionaliseringsaanpak voor docenten. Proeftuinen kunnen worden gezien als kant-en-klare professionaliseringpakketten die binnen (of tussen) instellingen kunnen worden geïmplementeerd. Na afloop van deze proeftuin is de docent in staat om:

  1. ontwerpcriteria en randvoorwaarden voor blended onderwijs op te stellen op basis van een analyse van de onderwijscontext.
  2. tot een beredeneerd blended onderwijsontwerp te komen en bijbehorende materialen, activiteiten en werkvormen te ontwikkelen.
  3. het blended onderwijsontwerp uit te voeren en (tussentijds) te evalueren.

Binnenkort komt er een toolkit beschikbaar rondom het ontwerp en de implementatie van blended leren, hou hiervoor de website van het versnellingsplan in de gaten.

Keuzehulp, tools en methodieken

Onderwijsvernieuwers die docenten willen helpen met het tot stand brengen van blended onderwijs kunnen inspiratie en keuzehulp vinden om dit te organiseren. Zoek je meer  praktische handvatten in de vorm van tools en methodieken voor blended onderwijs? Of wil je welke applicaties instellingen in 2020 het meest gebruikten? Bekijk het overzicht met applicaties.

Digitale leeromgeving

Om blended onderwijs vorm te geven is het noodzakelijk dat studenten en docenten kunnen beschikken over verschillende digitale tools. De leeromgeving van de instelling moet dus ingericht zijn op het goed kunnen faciliteren van blended onderwijs. SURF helpt instellingen met de regie op de digitale leeromgeving. Een digitale leeromgeving biedt studenten en docenten snel en gemakkelijk toegang tot informatie en materialen. SURF onderzoekt samen met instellingen en leveranciers hoe een modulair opgebouwde leeromgeving er in praktijk uit kan zien en wat ervoor nodig is om dit te realiseren: zowel in de techniek als in de organisatie. Lees meer over dit onderwerp in de kennisdossiers Regie op de digitale leeromgeving

Learning spaces

Learning spaces kunnen ondersteunen bij blended onderwijs. De fysieke ruimtes bieden uitgebreide didactische mogelijkheden, stimuleren leerprocessen en zijn in sommige gevallen technologierijk. Maar hoe ontwikkel je learning spaces? Hoe zorg je ervoor dat ze optimaal benut worden? Lees meer over Learning spaces.