Advanced Computing & Networking

We richten ons op het verkennen van geavanceerde computerparadigma's om wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen, samen met de SURF-community. Op het snijvlak van infrastructuur, technologie en toepassingen streven we naar thought leadership, expertise en kennis.

Man die chip vasthoudt

Energiebewust computergebruik

We streven naar duurzame ict-voorzieningen voor wetenschappelijk onderzoek. Daarom zoeken we naar innovatieve oplossingen om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan, bijvoorbeeld op applicatieniveau.

Stroomverbruik van onze e-infrastructuur

Ict verbruikt veel energie en is daarmee ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot in de wereld - net zoveel als het vliegverkeer. Op universiteiten en hogescholen in Nederland is het aandeel van ict ongeveer 20 procent van al het stroomverbruik. En meer dan 90 procent van de CO2-voetafdruk van SURF wordt veroorzaakt door het stroomverbruik van onze e-infrastructuur.

Energiebesparing op applicatieniveau

Tot nu toe waren maatregelen voor energiebesparing en vergroening vaak gericht op de ict-apparatuur zelf of op het datacenter. Dit project richt zich op vergroening van de applicatie in relatie tot de gebruikte ict-infrastructuur. We hebben eerste aanwijzingen dat op applicatieniveau aanzienlijke hoeveelheden energie (tot 10%) kunnen worden bespaard.

Duurzame ict-voorzieningen voor wetenschappelijk onderzoek

We streven naar duurzame ict-voorzieningen voor wetenschappelijk onderzoek, zodat het totale energieverbruik van een bepaald onderzoeksproject wordt geminimaliseerd of in ieder geval binnen redelijke grenzen blijft. Dit vraagt om innovatieve oplossingen om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan.

Onze voornaamste activiteiten

  • Gedetailleerd onderzoek naar de karakteristieken van applicaties en hun energetisch afstemgedrag. Eerste tests van de drie meest gebruikte applicaties op de nationale supercomputer (goed voor een totale werklast van 30%) laten veelbelovende resultaten zien.
  • Formuleren en beïnvloeden van beleid voor duurzaamheid & groen computergebruik voor digitale infrastructuren bij SURF.
  • Ontwikkeling van een platform om gebruikers bewust te maken van energiegebruik en aanbevelingen te doen om energie te reduceren.

Huidige samenwerkingen

  1. Mede-ontwerp van de EAR-software, een energiebeheerskader voor HPC, in samenwerking met Barcelona Supercomputing Center en hardwareleverancier Lenovo.
  2. Samenwerking met Radboud Universiteit & IBM om nieuwe AI / Neuromorphic architecturen voor energie-efficiënt computergebruik te onderzoeken.
  3. Betrokkenheid bij en deelname met Amsterdam Economic Board voor de ontwikkeling van een roadmap met betrekking tot groene digitale infrastructuren in Nederland.