Experimenteeromgeving Learning analytics

Onderwijsinstellingen en de publieke sector zien in dat de analyse van studiedata bij kan dragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Volgens onderzoek biedt het ook mogelijkheden tot het verbeteren van de leeromgeving, het leerproces en leeruitkomsten. Wij werken daarom aan een exprimenteeromgeving voor Learning analytics.

learning analytics

Project: experimenteren met Learning analytics

Om meer ervaring en kennis op te doen over de wijze waarop Learning analytics in de context van het Nederlandse mbo en hoger onderwijs benut zou kunnen worden, is een infrastructuur randvoorwaardelijk. Een infrastructuur waarin data uit verschillende systemen gecombineerd kunnen worden, want studenten leren niet in één omgeving. Denk aan leermanagementsystemen, studentinformatiesystemen en toetssystemen. Door die data samen te brengen, en ze in samenhang te analyseren, ontstaat een completer beeld. Dit is nu vaak niet mogelijk. 

Omdat veel instellingen nog worstelen met deze vraag hoe zij Learning analytics kunnen inzetten binnen hun onderwijs, doen wij onderzoek naar de vraag 'hoe ziet een architectuur voor een Learning analytics omgeving eruit die door meerdere instellingen veilig gebruikt kan worden? Dit werken we uit in de vorm van een experimenteeromgeving waarbij we kijken naar de (on)mogelijkheden van een dergelijke omgeving en het kunnen toepassen van Learning analytics op (eigen) studiedata door instellingen.

Praktisch aan de slag met Learning analytics

In Nederland zijn een aantal instellingen al praktisch aan de slag met een infrastructuur voor Learning analytics. Buiten Nederland is de service die het Engelse Jisc biedt een goed voorbeeld. De Nederlandse initiatieven en Jisc gebruiken verschillende technologieën voor hun Learning Analytics platforms. Wij onderzoeken deze technologieën op technisch en functioneel gebied, maar ook als het gaat om privacy en security die geldt voor het Nederlandse onderwijslandschap.

Is jouw instelling al concreet aan de slag met het thema? Dan komen wij graag met jullie in contact om kennis en ervaringen te delen.

Opzet van het project

De PoC-fase is inmiddels afgerond, lees meer in het eindverslag.  Momenteel bevindt het project zich in een pilotfase, waarbij er met name naar de architectuur en infrastructuur wordt gekeken van een experimenteeromgeving. In deze fase wordt het project vanuit de pilothub Studiedata & AI van Npuls aangestuurd.
 

Oproep

Wij zijn op zoek naar instellingen die een concrete onderwijskundige vraag willen beantwoorden met learning analytics. Wil je bijvoorbeeld een dashboard voor studenten waarin ze hun eigen voortgang binnen een module kunnen volgen en vergelijken met anderen? Of wil je juist docenten en/of studiebegeleiders hun werk beter laten doen door het bij elkaar brengen van gegevens uit verschillende bronnen? Lees hierover meer in de Call for Proposal.  
 
Dit gaan we dan in de komende pilotfase onderzoeken om te komen tot een eindproduct dat voor jou als instelling een meerwaarde kan vormen. 

Planning

De pilotfase duurt van begin 2024 t/m medio 2025. We zijn nu op zoek naar concrete use cases, waarmee we voor de zomer kunnen starten met een uitgewerkte planning en gewenst eindresultaat in samenwerking met de instellingen. De laatste ontwikkelingen binnen het project kun je volgen via de omgeving van Npuls.

Interesse in dit project?

Heb je interesse en wil je meer informatie ontvangen over dit project, de voortgang of wil je deelnemen aan de uitvoering hiervan door mee te denken en werken aan use cases? Je bent van harte welkom. Stuur dan een mail naar pytrik.dijkstra@surf.nl 

Experimenteeromgeving learning analytics: aan de slag met studiedata met oog voor privacy

Met deze experimenteeromgeving voor learning analytics slaan we ook de brug naar de praktijk. In deze blog lees je waar we nu staan en hoe je kunt meedenken over use cases voor de experimenteeromgeving. 

Lees de blog