Open science Onderzoek & ICT

SURF wil het gehele onderzoeksproces toegankelijker maken. We doen dit door samen met onderzoekers en instellingen beleid, infrastructuur en tools te ontwikkelen. Zo vereenvoudigen we open science.

Aan de slag

Al ons aanbod op het gebied van datamanagement

Alles voor het veilig opslaan, managen, delen en hergebruiken van jouw onderzoeksdata.

Lees meer

Onderzoeker in lab met buisjes

SURF en open science

Samen met instellingen maakt SURF de ICT- en onderzoeksinfrastructuren geschikt voor open science.
Meer weten?
Vier mensen aan een ronde tafel met laptops en presentatiescherm

Kennis en inspiratie

Hogescholen laten zien dat ze beVLOGen zijn over Open Science

Hogescholen doen veel om praktijkgericht onderzoek open en toegankelijk te maken. Bekijk in deze vlogs wat er achter de schermen speelt.

Meer weten?

Drie mensen die vloggen in open ruimte SURF

Innovatieprojecten

Nationaal Plan Open Science

Samen met NWO, KNAW, VSNU, Vereniging Hogescholen en NFU onderschrijft SURF het Nationaal Plan Open Science. We hebben de ambitie om alle onderzoeksdata geschikt te maken voor hergebruik en alle onderzoeksresultaten beschikbaar te maken als openaccesspublicaties.

EOSC

In Europa wordt open science gestimuleerd en ondersteund door de European Open Science Cloud (EOSC). Om Nederlandse onderzoekers eenvoudig toegang tot deze cloud te geven, neemt SURF deel aan verschillende EU-projecten rondom de EOSC.

European Open Science Cloud (EOSC) logo

Data Exchange: vertrouwd data delen

Vertrouwelijke data delen met onderzoekers, terwijl je als eigenaar ten alle tijde controle houdt over de data. Hoe doe je dat?
Meer weten?
Onderzoeker achter de computer
Drie mensen die lachend rond een tafel zitten met laptops

Community services: cocreatie met community's

SURF werkt nauw samen met onderzoekers bij het ontwikkelen van nieuwe ICT-diensten.
Lees meer