Goed inzicht in het onderwijsaanbod van andere instellingen

Flexibilisering is de trend in het onderwijs. Studenten willen zelf bepalen hoe ze hun studieloopbaan inrichten.

studenten zitten achter laptop en studeren

Door bijvoorbeeld niet alleen het curriculum te volgen dat hun eigen onderwijsinstelling aanbiedt, maar ook vakken bij andere instellingen. Dat wordt makkelijker als ze het studieaanbod van verschillende instellingen goed kunnen vergelijken. Om daar een stap in te zetten, deden Codarts en de TU/e mee aan de Stimuleringsregeling Uitwisseling van onderwijsaanbod-data van SURF.

Aanbod vergelijken

Studeren buiten je eigen instelling begint bij een goed overzicht van wat er bij andere onderwijsinstellingen te halen valt. Nu moeten studenten daarvoor naar de websites van alle instellingen die interessante vakken aanbieden. Maar elke instelling biedt de informatie weer net op een andere manier aan. Dat maakt vergelijken lastig. De oplossing? Dat instellingen het hele onderwijsaanbod op uniforme wijze beschikbaar stellen. Zodat studenten een goed overzicht hebben en makkelijk kunnen vergelijken: vakinhoud, aantal te verdienen studiepunten, instapeisen, enzovoort.

 

‘We onderzoeken hoe we van inschrijven voor vakken een ‘happy flow’ kunnen maken voor de studenten’
Fred Gaasendam, progammanager innovatie met ICT in het onderwijs bij de TU/e

Eén plek, één portaal

Roberto Barros Andrade

Roberto Barros Andrade, hoofd Informatie-management & IT bij Codarts

Codarts weet daar alles van. Deze hogeschool vormt samen met de Willem de Kooning Academie en Erasmus University College het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL). Roberto Barros Andrade, hoofd Informatie-management & IT bij Codarts: “Studenten kunnen vakken volgen bij elk van de drie instellingen, daar zijn al afspraken over gemaakt. Maar als studenten nu gaan shoppen naar interessante vakken, moeten ze op verschillende plaatsen zoeken. Dat is onhandig, we willen dat studenten zelf gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. Alle informatie op een plek dus, via een portaal.”

Stimuleringsregeling

Fred Gaasendam

Fred Gaasendam, programmamanager innovatie met ict in het onderwijs bij de TU/e

Maar hoe pak je dat aan? De onderwijs- aanbod-data staan in verschillende bronsystemen bij de instellingen, bijvoorbeeld in het studentinformatiesysteem (SIS) en in het contentmanagementsysteem (CMS). Die data blijven in de bronsystemen staan, maar moeten wel op een centrale plaats beschikbaar komen, bijvoorbeeld een website of een app. In de Stimuleringsregeling Uitwisseling van onderwijsaanbod-data zijn een aantal instellingen, waaronder Codarts en TU/e, concreet met dit onderwerp aan de slag gegaan. Fred Gaasendam, programmamanager innovatie met ict in het onderwijs bij de TU/e: “Wij werken samen met de WUR en de UU om vakken met elkaar te delen. Het stimuleringsproject van SURF bood een mooie aanleiding om te onderzoeken hoe we de informatie over die vakken uniform kunnen ontsluiten voor onze studenten.”

Onderwijsaanbod illustratie

Koppeling via OOAPI

Met de door SURF gebouwde demoportal kon zowel Codarts als TU/e vrij makkelijk laten zien dat het uniform aanbieden van onderwijsaanbod-data mogelijk is. Barros Andrade: “Onderwijsaanbod-data zijn opgeslagen in ons SIS, Osiris. We hebben samen met de leverancier een koppeling gemaakt tussen het SIS en de demoportal. Dit is goed gelukt. Doordat we de OOAPI-standaard (Open Onderwijs API, zie kader) hebben gebruikt, kunnen we straks eenvoudig de gegevens uit meerdere SIS’en ontsluiten naar één portaal.” Gaasendam vult aan: “Waar we nog het meest tegenaan liepen: de gegevens in ons eigen SIS voeren we nog niet precies in op de manier die de standaard voorschrijft waarop de OOAPI gebaseerd is. Velden zijn bijvoorbeeld leeg of worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Dat moet nog beter: we willen gegevens zo gestandaardiseerd mogelijk invullen, zodat onze studenten alle informatie goed kunnen vergelijken.”

10.000 vakken

De stimuleringsregeling is inmiddels afgerond. De proof of concept die is opgeleverd, bestaat uit het demoportaal en een OOAPI-gateway. In het demoportaal zitten maar liefst 10.000 vakken, van alle deelnemende instellingen. De OOAPI-gateway zorgt ervoor dat een student met zijn of haar zoekopdracht relevante vakken vindt die in verschillende bronsystemen van de instellingen zijn opgeslagen. Codarts en TU/e kijken al verder. Gaasendam van de TU/e: “Inschrijven voor een vak bij een andere instelling gaat nu nog niet zonder obstakels. We onderzoeken hoe we van dat proces een ‘happy flow’ kunnen maken voor de student.” Bij Codarts gaan ze als volgende stap samen met de SIS-leverancier werken aan een eigen portal voor het ontsluiten van onderwijsaanbod-data. Ook SURF denkt na over vervolgstappen. Vanwege de roep om flexibilisering willen partijen als DUO, Studielink en OCW ook informatie op vakniveau gaan delen, in plaats van alleen op opleidingsniveau. Het datamodel voor uitwisseling van gegevens en de OOAPI kunnen hierbij een rol spelen.• Ook aan de slag met het uitwisselen van onderwijsaanbod-data? Neem contact op met Jocelyn Manderveld, jocelyn.manderveld@surfnet.nl

• Meer over de stimuleringsregeling: www.surf.nl/onderwijsaanbod-data

• Meer over het werken onder architectuur en standaarden lees je in het artikel op pagina 12 en 13.

• Het Versnellingsplan Onderwijs met ict houdt zich in bredere zin bezig met flexibilisering van het onderwijs. Lees meer op www.versnellingsplan.nl/flexibilisering.

Open Onderwijs API (OOAPI)

De OOAPI is een open standaard voor het delen van onderwijsdata, ontwikkeld door SURF. Via deze API kun je als onderwijsinstelling handige onderwijsinformatie beschik-baar stellen: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken, maar ook van onderwijsaanbod. Technisch gezien is de OOAPI een interface tussen de bron van onderwijsdata en de plaats waar je die data wilt aanbieden. Meer over de OOAPI: www.openonderwijsapi.nl

Tekst: Jan Michielsen

Illustratie: SURF

'Goed inzicht in het onderwijsaanbod van andere instellingen' is een artikel uit SURF Magazine Maart 2020

SURF Magazine maarteditie 2020