Good practice Feedback op basis van digitale toetsresultaten

Sharon Klinkenberg, docent psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, laat studenten elke week online oefenen met het statistiekprogramma SPSS. Met behulp van de toetsresultaten geeft hij ze gerichte feedback op hun zwakke plekken én motiveert hij ze om door te zetten.

2 personen luisteren aandachtig

Inzicht in de voortgang van studenten

Sharon Klinkenberg: "Elke week maken de studenten een formatieve weektoets. Het gebruikte toetsprogramma, Remindo, stelt de docent in staat om de vragen van tags te voorzien. Dat maakt de scores fijnmazig. “We geven niet aan wie de beste is en wie de slechtste, maar wie het goed doet op onderwerp X en wie op onderwerp Y,” legt Klinkenberg uit. “Daardoor hebben we een genuanceerder beeld van waar de student staat. De student ziet via de toetsapplicatie precies waar zijn hiaten liggen." feedback en remediatie op basis van digitale toetsresultaten UvA.

Onderwijs op maat in de praktijk

Veel onderwijsinstellingen experimenteren met onderwijs op maat: zij willen studenten flexibel en persoonlijk onderwijs aanbieden, zowel inhoudelijk (wat leer je) als procesmatig (hoe leer je). Hoe kan ict worden ingezet voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren, verschillende onderwijsvormen, differentiatie naar tempo en niveau, en meer keuzeruimte per student?