Handboek 'In 5 stappen naar een itembank met toetsvragen'

Met dit handboek ga je snel en doordacht van start bij het maken van een itembank, een digitale databank met toetsvragen.

mannen met laptop

Deze uitgave is een bijgewerkte versie van de uitgave uit 2018. De werkgroep Toetsen op afstand van het Versnellingsplan heeft samen met de SIG Digitaal toetsen de uitgave – in het licht van de ervaringen tijdens de coronacrisis van 2020/2021 – kritisch bekeken, aangevuld en geactualiseerd.

Digitale itembanken, databanken met toetsvragen, zijn een prachtig hulpmiddel om de kwaliteit van toetsen te laten toenemen. Ook kan het helpen om de kosten van toetsen te laten dalen. Het ontwikkelen en onderhouden van itembanken vraagt wel om goed projectmanagement.

In het handboek lees je hoe je itembanken ontwikkelt, beheert en gebruikt:

 • binnen een opleiding
 • binnen één instelling
 • instellingsoverstijgend
 • binnen een vakcommunity
 • of zelfs landelijk

In de basis is het proces steeds hetzelfde. Het bestaat uit de volgende 5 stappen.

Stap 1: bereid je voor

 • Formuleer het doel en onderzoek de haalbaarheid van de itembank
 • Oriënteer je op toetssystemen en uitwisselbaarheid
 • Verdiep je in de omvang en vraagproductie
 • Maak een eerste kosten- en batenanalyse

Stap 2: maak een plan van aanpak

Beschrijf daarin:

 • het doel
 • het resultaat (wat hebben we als we klaar zijn?)
 • hoe je denkt dit te realiseren

Stap 3: maak een ontwerp

 • Orden de vragen
 • Organiseer de processtappen en bepaal rollen en rechten
 • Stel kwaliteitseisen vast en check of het systeem hieraan voldoet
 • Kies een toetssysteem
 • Leg afspraken over omvang en vraagproductie vast
 • Regel de financiën
 • Zorg voor een juridische verankering van het project
 • Organiseer het beheer van de itembank

Stap 4: doe een pilot

 • Ontwikkel de items
 • Richt de itembank in en probeer uit

Stap 5: realiseer de itembank

 • Neem de itembank in gebruik
 • Zorg voor een toekomstbestendige itembank

Lees het handboek voor een uitgebreide uitleg van de stappen.