Naar een transparantere SURF-dienstverlening

In 2020 startten we met 1SURF. Terwijl alle onze dienstverlening – denk aan het SURF-netwerk, de supercomputer en alle gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten – gewoon doorging, zetten we een vernieuwde organisatie op poten. Als resultaat leveren we nu een aantal harmonisatieprojecten in de dienstverlening op.

jongen met VR-bril

Heldere contractstructuur: eenvoudiger administratie bij het afnemen van SURF-diensten

We zijn hard bezig om ons zo te organiseren dat onze leden op een heldere, eenduidige manier diensten van SURF kunnen afnemen en beheren. Dat ga je op verschillende manieren merken. Een daarvan is de nieuwe contractstructuur waarbinnen je diensten bij ons afneemt.

Nieuwe contractstructuur

Tot nu toe gelden er voor alle diensten andere contracten en voorwaarden, wat natuurlijk niet bevorderlijk is voor het overzicht en de eenvoud van administreren. Voor ons maar vooral voor onze afnemers. Daarom hebben een we een nieuwe contractstructuur ontwikkeld met daarin alle juridische afspraken rond de SURF-diensten. Deze is in juni 2022 goedgekeurd door de SURF-ledenraad.

Balans tussen belangen

Voor de nieuwe contractstructuur hebben we samen met onze leden een balans gevonden tussen de belangen van de coöperatie als collectief en het individuele belang van een afnemer in zijn klant-leveranciersrelatie met SURF.

De algemene leveringsvoorwaarden die op deze manier tot stand zijn gekomen zijn voor alle afnemers gelijk. Alleen met instemming van de ledenraad worden hier wijzigingen in aangebracht. Voor specifieke diensten kunnen wel aanvullingen en/of afwijkingen van toepassing zijn. Dit wordt dan expliciet benoemd in de betreffende dienstverleningsovereenkomst.

Ook onder de nieuwe contractstructuur blijft SURF zich maximaal inspannen voor de kwaliteit van de diensten en het behalen van de gespecificeerde servicelevels.

Eén raamovereenkomst, per dienst een dienstverleningsovereenkomst

Hoe ziet die nieuwe structuur eruit? Er komt voor alle SURF-diensten één raamovereenkomst en algemene leveringsvoorwaarden, inclusief algemene verwerkersafspraken. Daarnaast stellen we voor elke dienst een dienstverleningsovereenkomst (DVO) op volgens één standaard. Deze DVO bestaat uit diverse specificaties voor die dienst, zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien.

Schema van de nieuwe contractstructuur van SURF

Meer informatie

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Heb je daarnaast nog vragen, neem dan gerust contact op met Femke van Manen, via femke.vanmanen@surf.nl.

Naar een transparantere SURF-dienstverlening

In 2020 startten we met 1SURF. Terwijl alle onze dienstverlening gewoon doorging, zetten we een vernieuwde organisatie op poten. Als eerste resultaat leverden we de SURF strategie 2022-2027 op. Nu leveren we een aantal harmonisatieprojecten in de dienstverlening op, waaronder het project 'Heldere contractstructuur'.