Werken met architectuur

Als instelling wil je je doelgroep optimaal ondersteunen. Daarvoor moet je informatievoorziening op orde zijn. Dit kan door te werken met architectuur, waarmee je de samenhang tussen voorzieningen beschrijft.

Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA)

HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur) is een verzameling van instrumenten die je kunt gebruiken voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs

De complexiteit van de informatievoorziening van instellingen voor hoger onderwijs neemt toe door meer instellingsoverstijgende samenwerking, aandacht voor valorisatie, internationalisering en digitalisering van processen. 

Voor wie is de HORA?

De HORA is primair ontwikkeld voor enterprise- en informatie-architecten en andere mensen die zich richten op de inrichting van de informatievoorziening zoals informatiemanagers, solution-architecten, functioneel en technisch ontwerpers en functioneel beheerders. De toepassing is echter ook breder; het kan ook ondersteuning bieden bij organisatievraagstukken, los van informatievoorziening. Dat betekent dat de HORA (voor een deel) ook bedoeld is voor beleidsmedewerkers, adviseurs en anderen die zich bezig houden met organisatie- en procesveranderingen.

Structuur

De HORA bestaat uit drie delen:

  • Deel 1 – Architectuurvisie geeft een perspectief op de toekomst door een vertaling te maken van relevante ontwikkelingen en ambities die zijn beschreven in de i-Strategie. Dit maakt concreter wat de impact is op de inrichting van de informatievoorziening van instellingen. Daarnaast beschrijft de architectuurvisie een aantal leidende principes en besteedt aandacht aan een aantal specifieke veranderthema’s.
  • Deel 2 – Referentiemodellen biedt een verzameling generieke en relatief stabiele modellen die vooral vanuit business- en informatieperspectief beschrijven wat een hoger onderwijsinstelling doet en heeft. Het creëert een gemeenschappelijke taal die de communicatie kan verbeteren, zowel binnen de sector als binnen een instelling. 
  • Deel 3 – Implementatiehulpmiddelen biedt ondersteuning bij de implementatie van de referentie-architectuur. Het beschrijft ondermeer hoe de architectuurfunctie kan worden ingericht en hoe de modellen in de HORA kunnen worden gebruikt voor gegevensbeheer en applicatie-integratie.

Zelf aan de slag

Ga je als enterprise- of informatie-architect aan de slag met de HORA? Je vindt alle delen op de HORA-wiki.