Architectuur & standaarden
Als instelling wil je je doelgroep optimaal ondersteunen. Daarvoor moet je informatiehuishouding goed op orde zijn. Het werken met architectuur & standaarden helpen hierbij. Met een gezamenlijke architectuur helpen we onze leden naar een gemeenschappelijk informatiestrategie. Door gebruik te maken van sectorbrede standaarden wordt het uitwisselen van informatie tussen instelling vergemakkelijkt.

VU Amsterdam centrale hal

Door samen afspraken te maken over hoe we informatie gebruiken, opslaan en uitwisselen helpen we de sector nu en in de toekomst naar een efficiënte informatiestrategie.

Tom van Veen

Tom van Veen

Telefoonnummer

Architectuur

Als instelling wil je je doelgroep optimaal ondersteunen. Daarvoor moet je informatievoorziening op orde zijn. Dit kan door te werken met architectuur, waarmee je de samenhang tussen voorzieningen beschrijft. Met een gemeenschappelijke informatiestrategie helpen we instellingen te laten samenwerken bij de inrichting van de informatievoorziening.

Coöperatieve voorziening Architectuur

Samen met universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, universitair medisch centra en onderzoeksinstellingen werken we aan de best mogelijke informatievoorziening. Samenwerken op het gebied van architectuur en gezamenlijk werken met- en aan architectuur maakt het mogelijk om in coöperatief verband beter te sturen op inkoop, ontwikkelen en leveren van diensten. Daarnaast draagt deze samenwerking bij aan innovatie en kennisdeling. Via de Coöperatieve voorziening Architectuur ondersteunen, stimuleren en ontwikkelen we de samenwerking op het gebied van architectuur en het gezamenlijk werken met- en aan architectuur.