Werken met architectuur

Als instelling wil je je doelgroep optimaal ondersteunen. Daarvoor moet je informatievoorziening op orde zijn. Dit kan door te werken met architectuur, waarmee je de samenhang tussen voorzieningen beschrijft. Met een gemeenschappelijke informatiestrategie helpt SURF instellingen te laten samenwerken bij de inrichting van de informatievoorziening.

Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel

Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA)

Betere voorzieningen realiseren die duidelijk met elkaar samenhangen: dat is het doel van het project Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA). SURF en het hoger onderwijs ontwikkelen daarin gezamenlijk domeinarchitecturen: (architectuur)kaders voor gemeenschappelijke sectorvoorzieningen binnen het hoger onderwijs.

SURF neemt beheer en doorontwikkeling van HOSA per 2023 over

SURF, het hoger onderwijs en sectorpartners hebben de afgelopen drie jaar gezamenlijk domeinarchitecturen ontwikkeld voor gemeenschappelijke sectorvoorzieningen binnen het hoger onderwijs. Om te zorgen dat de HOSA zich ook in de toekomst blijft ontwikkelen, zal SURF de HOSA vanaf 2023 beheren en doorontwikkelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de hogeronderwijsinstellingen en de sectorpartners. Daarnaast draagt SURF de kaders van de HOSA uit en stuurt het op toepassing ervan.

Wat is het project HOSA?

HOSA staat voor Hoger Onderwijs Sector Architectuur. Deze sector architectuur moet kaders bevatten die leveranciers van de gemeenschappelijke informatie- en technologievoorzieningen helpen bij het ontwikkelen en leveren van deze voorzieningen. Hiervoor is het van belang dat we in kaart brengen aan welke eisen deze voorzieningen moeten voldoen. Het gaat daarbij om samenhang en balans tussen de verschillende behoeften van de diverse belanghebbenden in de sector zoals studenten, burgers, instellingen en sectorpartners.

Steeds meer gemeenschappelijke voorzieningen

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen gebruiken momenteel al een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Doordat instellingen steeds meer samenwerken, verwachten we dat er steeds meer van deze gemeenschappelijke voorzieningen komen. Ontwikkelingen vanuit het Versnellingsplan voor Onderwijsinnovatie met ict, maar ook ontwikkelingen vanuit UNL en VH zorgen hierbij voor een stroomversnelling. Om ervoor te zorgen dat deze gemeenschappelijke voorzieningen goed aansluiten bij de hogeronderwijssector, zijn sectorale (architectuur) kaders nodig. Met dat doel zijn we het project HOSA gestart.

HOSA brengt kaders aan

HOSA staat voor Hoger Onderwijs Sector Architectuur. Deze sectorarchitectuur bevat kaders die leveranciers van de gemeenschappelijke informatie- en technologievoorzieningen helpen bij het ontwikkelen en leveren van deze voorzieningen. We hebben hiervoor in kaart gebracht aan welke eisen deze voorzieningen moeten voldoen. Het gaat daarbij om samenhang en balans tussen de verschillende behoeften van de diverse belanghebbenden in de sector zoals studenten, burgers, instellingen en sectorpartners.

Betere voorzieningen met een duidelijke samenhang door HOSA

Als de sectorpartners in onderwijs en onderzoek deze architectuur omarmen, komen straks lopende en nieuwe initiatieven op het gebied van sectorvoorzieningen sneller, toekomstgerichter en toekomstvaster tot stand. SURF en sectorpartners kunnen hier vervolgens beter op inspelen met producten en diensten. En dan ervaren studenten, docenten en onderzoekers betere voorzieningen met een duidelijke samenhang.

Overigens is de HOSA niet iets wat nog dit jaar door iedereen gebruikt moet worden. Onze doelstelling is dat de HOSA in de komende vijf à tien jaar door alle partners in de sector ingezet gaat worden.

Drie domeinarchitecturen

Op basis van de eisen die we in kaart hebben gebracht (zie ook hieronder bij Aanpak), geven we concrete invulling aan die eisen in domeinarchitecturen. We maken een domeinarchitectuur voor de volgende drie domeinen:

We hebben voor deze domeinen gekozen omdat de voorzieningen voor die domeinen van belang zijn voor de strategische samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen, SURF en sectorpartners.

De HOSA verwelkomt wijzigingvoorstellen op de domeinarchitecturen. In het HOSA Wijzigingsproces (pdf) lees je hoe je een wijzigingsvoorstel kunt indienen, en hoe we zo'n voorstel verwerken.

Aanpak

Voor ieder domein hebben we een werkgroep ingericht met vertegenwoordigers van instellingen, sectorpartners en reeds lopende initiatieven op het specifieke thema. Die werkgroepen hebben in 2020 heel veel informatie opgehaald in de sector en bij reeds bestaande samenwerkingsinitiatieven: welke eisen worden er gesteld aan sectorvoorzieningen? Welke kennis en inzichten zijn er al op dit gebied? Vervolgens zijn de werkgroepen gaan ontwerpen en schrijven aan de domeinarchitecturen.