Huisregels SURFfilesender

Hieronder vind je de huisregels van SURFfilesender waar je mee akkoord moet gaan om de dienst te gebruiken.

Beeldmerk SURFfilesender
 • De SURFfilesender-dienst ("de dienst") is uitsluitend ontworpen als opslagfaciliteit voor de korte termijn om het verzenden van grote bestanden mogelijk te maken, tussen geautoriseerde benoemde gebruikers, en is expliciet niet ontworpen als een archief of betrouwbare opslag of algemene niet-gespecificeerde openbare toegangsdienst.
 • Er wordt geen back-up van de SURFfilesender-dienst gemaakt en bestanden worden ook niet op een redundante manier opgeslagen. Gebruikers mogen er nooit van uitgaan dat een bestand dat op deze server wordt geplaatst, de archiverende of betrouwbare kopie is van dat bestand. SURF biedt expliciet geen garantie voor de integriteit of betrouwbaarheid van de dienst, anders dan is vermeld in de Service Level Specificatie en gebruikers van de dienst begrijpen en accepteren alle risico's voor het gebruik van de dienst, inclusief dat de geplaatste bestanden op de dienst verloren kunnen gaan en niet kunnen worden hersteld, of dat geadresseerden mogelijk niet in staat zijn de bestanden tijdig op te halen of dat het systeem in gevaar wordt gebracht of wordt geschonden.
 • Bestanden die op de dienst zijn geplaatst, worden niet versleuteld, tenzij de Gebruiker de bestanden codeert voordat de dienst wordt gebruikt, of de encryptie optie gebruikt. De enige bescherming tegen een willekeurige gebruiker die toegang krijgt tot het bestand is de obscuriteit van de gecodeerde URL die wordt gebruikt om deze op te halen, wat niet veilig is. Gebruikers die bestanden in de dienst plaatsen, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor schendingen van statuten die het plaatsen van bestanden op een dienst zoals de SURFfilesender-dienst verbieden. Evenzo worden, zonder versleuteling door de Gebruiker, het ophalen van bestanden die op de dienst zijn geplaatst alleen beschermd doordat de ontvanger een niet-beveiligde identificatie-eenheid nodig heeft die gewoonlijk wordt aangeboden door de persoon die het bestand opslaat en dat een dergelijke identificatie mogelijk in gevaar kan worden gebracht. Daarom moet de dienst, zonder encryptie door de Gebruiker, niet worden gebruikt voor het opslaan van inhoud waarvan de afzender van mening is dat deze een hoge mate van beveiliging of vertrouwelijkheid vereist, waarbij de onopzettelijke openbaarmaking van dergelijke inhoud financiĆ«le, reputatie of andere onaanvaardbare schade toebrengt aan de eigenaar van de bestanden.
 • Naast de andere voorwaarden en bepalingen van dit beleid, gaat u ermee akkoord dat u niet:
  • de dienst gebruikt om inbreuk te maken op vertrouwelijkheidsverplichtingen of privacyvereisten, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen of ophalen van vertrouwelijke informatie.
  • de dienst gebruikt om de rechten van een derde partij te misbruiken of te schenden, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de dienst voor het opslaan, verzenden of beschikbaar maken van materialen die zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van derden zonder de toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendom rechten, tenzij anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
  • schade, verstoring, bemoeien met, verminderen of de dienst ontoegankelijk of onbruikbaar maakt, of probeert te doen, of anderen aanmoedigen of helpen om dit te doen.
  • een denial of service-aanval van of tegen de dienst initieert of een virus, Trojaans paard, wormen of andere malware of spyware van of tegen de dienst vrijgeeft.
  • de dienst gebruikt om frauduleuze activiteiten uit te voeren.
  • de dienst gebruikt om een hoax te plegen of deel te nemen aan phishing-schema's of valsemunterij of andere soortgelijke vervalsing of manipulatie van gegevens.
  • de dienst gebruikt om de wettelijke rechten van anderen te misbruiken, te kwetsen, te stalken, te bedreigen of anderszins te schenden.
  • de dienst gebruikt om anderen lastig te vallen of te lasteren.
  • de dienst gebruikt om kinderpornografie op te slaan, te hosten, te bekijken of te verspreiden.
 • Het gebruik van de dienst om bestanden op te slaan en te verzenden die in strijd zijn met auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of statuten is uitdrukkelijk verboden en gebruik voor andere criminele of illegale doeleinden is ook ten strengste verboden. SURF behoudt zich het recht voor om de inhoud van bestanden die op de dienst zijn geplaatst te onderzoeken om te reageren op wat naar haar mening legitieme claims zijn van schending van intellectueel eigendom, kinderpornografie of andere statuten. Wanneer SURF van mening is dat inhoud andere strafwetgeving schendt, kan het contact opnemen met de juiste wetshandhavingsfunctionarissen als het dit nodig acht en hen toegang geven tot de betreffende bestanden.
 • Alle bestanden geplaatst op de SURFfilesender-dienst worden zonder verdere kennisgeving en zonder uitzondering verwijderd met een maximum van drie (3) weken nadat ze op de server zijn geplaatst, ongeacht of ze met succes zijn opgehaald door de beoogde ontvanger(s). Zodra bestanden automatisch of handmatig uit het systeem worden verwijderd, doet het systeem een veilige verwijdering van de inhoud van het bestand (d.w.z. de inhoud is overschreven). Er wordt geen back-up gemaakt van bestanden voordat ze worden verwijderd. In geen geval zal dit verwijderingsvenster worden uitgebreid.
 • Om de dienst te gebruiken, vereist SURFfilesender authenticatie door een SURF-deelnemer en moet de identiteitsprovider van de deelnemer (IdP) de attributen van eduPersonTargetedID en e-mailadres opgeven. SURFfilesender houdt een permanent logboek bij van die kenmerken, de datum en tijd van de upload en de bestandsnamen die naar de SURFfilesender-dienst zijn geĆ¼pload, evenals het e-mailadres van de ontvanger(s) die van de beschikbaarheid van bestand(en) op de hoogte zijn gesteld. Het logboek wordt ook bijgehouden telkens wanneer iemand het bestand downloadt met behulp van de gecodeerde URL die is gemaakt toen het bestand werd opgeslagen. Deze informatie wordt bewaard, zelfs nadat de feitelijke bestandsinhoud is verwijderd. Het online logboek wordt na vier maanden uit de database van SURFfilesender verwijderd. Na vier maanden worden de gegevens vernietigd. SURF behoudt zich het recht voor om naar het logboek te kijken om het systeem te onderhouden en misbruik te monitoren. SURF controleert of een bepaald bestand een buitensporig groot aantal keren wordt gedownload of dat het volume van opvraagverzoeken voor een specifiek bestand voldoende bandbreedte in beslag neemt om de dienst aanzienlijk te verslechteren voor andere gebruikers. In dergelijke gevallen kan SURF acties ondernemen, waaronder het onderzoeken van de inhoud van het bestand om te zien of een dergelijke klacht gegrond is, waarbij de persoon die het bestand van het probleem heeft opgeslagen, en / of de juiste lokale of federale autoriteiten, naargelang het geval, op de hoogte wordt gebracht van de specifieke voorwaarden en zoals voorgeschreven door wet- of regelgeving, tot en met verwijdering van het bestand als een dergelijk misbruik een aanzienlijke verslechtering van de systeemprestaties veroorzaakt.