Onderwijsinnovatie met ICT

Studenten stellen hoge eisen aan de digitale omgeving in het onderwijs. SURF helpt instellingen om hun onderwijs optimaal aan te laten sluiten bij de leerbehoeften van de student. We voeren daarvoor verschillende projecten uit, samen met en vanuit de uitdagingen van de instellingen.

Wat is het doel van het programma?

Studenten in Nederland hebben een verschillende culturele achtergrond, leerbehoefte en studieaanpak. Veel onderwijsinstellingen hebben de ambitie om onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. SURF wil instellingen daarom helpen om hun onderwijs op maat aan te bieden.

Onderwijs op maat kent verschillende verschijningsvormen. Vanuit het perspectief van de student zien we 5 dimensies: inhoudelijke keuzevrijheid, passend bij achtergrond, eigen tijd, plaats, tempo, eigen manier en eigen niveau. De mogelijkheden om vorm te geven aan deze dimensies groeien dankzij ICT. 

Wat doen we in dit programma?

SURF bouwt samen met onderwijsinstellingen nieuwe kennis op, we voeren experimenten uit, we ontwikkelen diensten en we dagen de markt uit te leveren wat instellingen echt willen. Daarbij onderzoeken we op welke punten het meeste impact kan worden gerealiseerd om onderwijs op maat te bieden en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren én biedt diensten om daar invulling aan te geven.

Wat hebben instellingen aan dit programma?

Onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de kennis en expertise die SURF in huis heeft en nationaal en internationaal verzamelt over actuele vraagstukken. SURF wil instellingen zo goed mogelijk faciliteren en samen nieuwe mogelijkheden van innovatieve ICT ontdekken. Zo experimenteren we samen met instellingen in veilige en betrouwbare experimenteer-omgevingen en delen we kennis en ervaringen via publicaties, SURFacademy-bijeenkomsten en communities. Ook hebben we een begrippenkader opgesteld om met elkaar dezelfde taal te spreken. Door samen op te trekken kunnen onderwijsinstellingen sneller en makkelijker innoveren en nieuwe toepassingen en technologieën inzetten die nodig zijn om flexibel en persoonlijk onderwijs aan te bieden.

Welke projecten zitten in dit programma?

Binnen het programma ‘Onderwijsinnovatie met ICT’ richten we ons op de volgende onderwerpen:

In dit handige overzicht vind je alle projecten en hun status:

Versnellingsplan voor onderwijsinnovatie

Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF presenteren gezamenlijk een Versnellingsplan voor onderwijsinnovatie met ICT. In het Versnellingsplan beschrijven we de opzet van een 4-jarig programma om gezamelijke ambities te realiseren.

Meer informatie

Christien Bok is de programmamanager voor het vierjarige programma Onderwijsinnovatie met ICT (2015-2018) en betrokken bij de Versnellingsplan voor onderwijsinnovatie. Voor vragen, neem contact op via christien.bok@surfnet.nl.

Laatste wijziging op 15 jan 2019

Meer informatie