Whitepaper Open badges en microcredentialing(Publicatie)

Open badges zijn digitale insignes die laten zien dat iemand bepaalde kennis of vaardigheden beheerst. In deze whitepaper brengt SURFnet de kansen in kaart die open badges het Nederlandse onderwijs kunnen bieden, bijvoorbeeld als hulpmiddel voor microcredentialing: het opknippen van onderwijs in kleinere eenheden dan diploma’s.

download
15 DEC 2016

Open badges: wat, waarom, hoe te gebruiken en hoe te introduceren?

Deze whitepaper - samengesteld op basis van gesprekken met onderwijsinstellingen en andere stakeholders - begint met een introductie van badges: wat zijn het, wat is het belang ervan, wie zijn de belanghebbenden en hoe worden badges (nu al) gebruikt? Vervolgens komen 3 scenario’s aan de orde: badges voor microcredentialing (het opknippen van onderwijs in kleinere eenheden dan diploma’s), badges voor informeel onderwijs en badges als spelelementen. Bij elk scenario bespreken we de voor- en nadelen voor de betrokkenen. Tot slot laten we zien wat er allemaal moet gebeuren om badges daadwerkelijk te introduceren: dat heeft onder andere gevolgen voor de ICT-infrastructuur, de privacy en voor de samenwerking tussen onderwijsinstellingen. De whitepaper sluit af met een samenvatting. Lees de whitepaper Open badges en microcredentialing (pdf).

SURFacademy-seminar over dit thema

Op vrijdag 3 februari 2017 vond een verdiepende SURFacademy-bijeenkomst plaats over kansen en uitdagingen voor open badges en microcredentialing in het hoger onderwijs. Bekijk de livestream en de presentaties van deze bijeenkomst.

Meer informatie

Resultaat van:Edubadges en microcredentialing
Aantal keren bekeken:
5228
Aantal keren gedownload:
456
Laatste wijziging op 02 mrt 2018