Whitepaper 'Open Badges en Microcredentialing'

Open badges zijn digitale insignes die laten zien dat iemand bepaalde kennis of vaardigheden beheerst. In deze whitepaper brengen we de kansen in kaart die open badges het Nederlandse onderwijs kunnen bieden. Bijvoorbeeld als hulpmiddel voor microcredentialing: het opknippen van onderwijs in kleinere eenheden dan diploma’s.

Cover Whitepaper Open badges

Open badges: wat, waarom en hoe?

We stelden deze publicatie samen op basis van gesprekken met onderwijsinstellingen en andere stakeholders. De whitepaper begint met een introductie van badges: wat zijn het, wat is het belang ervan, wie zijn de belanghebbenden en hoe worden badges (nu al) gebruikt? Vervolgens komen 3 scenario’s aan de orde: badges voor microcredentialing (het opknippen van onderwijs in kleinere eenheden dan diploma’s), badges voor informeel onderwijs en badges als spelelementen.

Bij elk scenario bespreken we de voor- en nadelen voor de betrokkenen. Tot slot laten we zien wat er allemaal moet gebeuren om badges daadwerkelijk te introduceren. Dit heeft onder andere gevolgen voor de ict-infrastructuur, de privacy en voor de samenwerking tussen onderwijsinstellingen. De whitepaper sluit af met een samenvatting. Open badges en microcredentialing(pdf).