Kennisdossier: digitale leermaterialen

Hoe kun je met het delen en hergebruiken van (open) digitale leermaterialen bijdragen aan beter onderwijs? Bekijk het kennisdossier digitale leermaterialen om hier antwoord op te krijgen. Vind praktische checklists, handleidingen, tools, praktijkvoorbeelden en een begrippenkader die collega’s van onderwijsinstellingen samen met SURF hebben ontwikkeld.

Studenten in open ruimte met computers en handboek

Over digitale leermaterialen

Studenten en docenten moeten altijd en overal kunnen beschikken over divers (open) digitaal leermateriaal, of dat nu van uitgeverijen of van hogeronderwijsinstellingen komt. Het is materiaal wat vrij toegankelijk en open voor bewerking is. Dit houdt in dat je nieuw online, face-to-face of blended onderwijs publiceert met een open licentie.

Benut de kansen van digitale leermaterialen

Digitalisering biedt nieuwe kansen voor het hoger onderwijs, zoals het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten. Toegankelijke en betaalbare leermaterialen van hoge kwaliteit leiden tot beter gebruik ervan en dragen bij aan een verhoogd studiesucces. position-paper-een-open-betrouwbaar-en-veilig-internet

Voordelen voor docent en student

Studenten en docenten moeten altijd en overal kunnen beschikken over divers (open) digitaal leermateriaal, of dat nu van uitgeverijen of van hogeronderwijsinstellingen komt. Nieuw ontwikkeld online, face-to-face of blended onderwijsmateriaal wordt gedeeld met een open licentie en is op 1 plek eenvoudig te vinden. Wat kan SURF betekenen om dit in de toekomst mogelijk te maken?

Diverser leermateriaal

Wat willen we bereiken?

We willen komen tot een model om divers (open) digitaal studiemateriaal beschikbaar te stellen, onder voorwaarden die gunstig zijn voor student, docent, instelling én uitgevers. Studenten kunnen eenvoudiger tijd- en plaatsonafhankelijk studeren als ze altijd en overal kunnen beschikken over hun leermateriaal. Een groter aanbod aan studiemateriaal biedt studenten de mogelijkheid te kiezen voor materiaal dat aansluit bij hun eigen voorkeur. Als docenten samen leermateriaal ontwikkelen, vergroot dat het aanbod.

Wat gaan we doen?

SURF is in gesprek met uitgeverijen om een abonnementsmodel te ontwikkelen dat studenten directe digitale toegang biedt tot verplichte literatuur en studiemateriaal. Deze stap kan als basis dienen voor verdere ontwikkelingen rondom (innovatief) digitaal leermateriaal. Idealiter zou het leermateriaal van uitgeverijen onder een open licentie beschikbaar moeten komen, wat overigens niet betekent dat het gratis is. Het maakt wel remix en re-use mogelijk.

We stimuleren docenten om het leermateriaal dat zij ontwikkelen onder een open licentie te publiceren, en daarin samen te werken met vakgenoten van andere instellingen. Co-creëren en voortborduren op elkaars werk leidt tot kwaliteitsverbetering en schaalvoordelen voor het hoger onderwijs, waardoor studenten kunnen beschikken over betaalbaar digitaal studiemateriaal van hoge kwaliteit.

SURF maakt het mogelijk om digitaal leermateriaal op één plek eenvoudig te vinden en te doorzoeken, of dat nu afkomstig is van uitgeverijen, docenten of studenten. Innovatieve technologieën, zoals artificial intelligence, dragen hieraan bij; dat geldt ook voor het ontwikkelen en toepassen van standaarden.

We experimenteren samen met EdTech leveranciers en startups, uitgeverijen en instellingen om hier stappen in te zetten. We zorgen ervoor dat security en privacy, architectuur en standaardisatie geborgd zijn, evenals licentie- en contractmodellen.