Learning analytics in 5 stappen: een handreiking voor de AVG

Wil jouw instelling starten met learning analytics? Gebruik dan dit stappenplan om zo de privacygevolgen van learning analytics direct te kunnen overzien.

Student met telefoon

AVG stelt hoge eisen aan learning analytics

De AVG stelt hoge eisen als je learning analytics gaat inzetten. Je moet de risico's voor studenten bewust afwegen en passende maatregelen treffen. Het is geen kwestie van 1 keer toestemming vragen en een privacyverklaring opnemen op de site. Met dit stappenplan helpen we je op weg om learning analytics vorm te geven onder de AVG.

5 stappen om learning analytics vorm te geven

Dit stappenplan bestaat uit 5 stappen. Het is belangrijk dat je ze allemaal doorloopt. Alleen dan heb je een volledig overzicht van de privacygevolgen als je learning analytics gaat inzetten.

Stap 1: voorbereiding

In de deze eerste stap maak je een eerste plan van aanpak waarin je de specifieke doelen beschrijft, die je met learning analytics wilt bereiken. Ook stel je een multidisciplinair projectteam samen.

Stap 2: ontwerp

In de ontwerpfase bepaal je hoe je privacybescherming meeneemt, wat de scope is van je verwerking, hoe de gegevens gaat verwerken en hoe je de gegevens gaat beveiligen.

Stap 3: beoordeling

In deze stap onderzoek je of de doelen van learning analytics in verhouding staan tot de inbreuk voor de individuen van wie je de gegevens verwerkt (proportionaliteit). En of je het doel niet op een voor de betrokken individuen minder nadelige manier kunt bereiken (subsidiariteit). Daarna wijs je de grondslag(en) van de verwerking aan. Elke verwerking van persoonsgegevens heeft uiteindelijk een grondslag, ofwel een rechtvaardiging nodig. Er zijn 6 mogelijke grondslagen:

  1. toestemming
  2. uitvoering overeenkomst
  3. wettelijke plicht
  4. bescherming vitale belangen
  5. uitvoering publieke taak
  6. gerechtvaardigd belang

Stap 4: realisatie

In deze stap tref je de nodige juridische, technische en organisatorische maatregelen. Denk daarbij aan het afsluiten van noodzakelijke contracten met leveranciers in de vorm van verwerkersovereenkomsten. Ook stel je de benodigde beleidsdocumenten en procedures op en informeer je individuen, studenten, over de learning-analyticsverwerking.

Stap 5: evaluatie

In deze laatste stap beoordeel je of het learning-analytics-systeem privacyrechtelijk verantwoord is. Dat is geen eenmalig proces, omdat je instelling en de buitenwereld veranderen. Door periodiek te evalueren ontdek je nieuwe risico’s op tijd en creëer je een feedbackloop die de toepassing van learning analytics beter en effectiever maakt.