Naar een transparantere SURF-dienstverlening

In 2020 startten we met 1SURF. Terwijl alle onze dienstverlening – denk aan het SURF-netwerk, de supercomputer en alle gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten – gewoon doorging, zetten we een vernieuwde organisatie op poten. Als resultaat leveren we nu een aantal harmonisatieprojecten in de dienstverlening op.

jongen met VR-bril

Slagvaardiger opereren en samenwerken

SURF vaart sinds 2020 een nieuwe koers: in dat jaar startten we met 1SURF. Drie werkmaatschappijen die al intensief samenwerkten voor optimaal gebruik van ict in onderwijs en onderzoek, werden één. Dat deden we niet voor niets: als één organisatie kunnen we nog slagvaardiger opereren, en eenduidiger samenwerken met onze leden. Zo hebben we samen met leden een nieuwe SURF Strategie 2022-2027 (pdf) ontwikkeld.

Wat kunnen leden van ons verwachten?

Wat kun je in de komende tijd merken van een slagvaardiger SURF? Het meest in het oog springende zijn waarschijnlijk veranderingen in processen rond onze dienstverlening.

Op die manier wordt het voor leden een stuk gemakkelijker om te weten te komen wat we als SURF nu eigenlijk aanbieden, en om die diensten vervolgens ook af te nemen.

Meer informatie

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet.