Illustratie klein Google
Nieuws

Google Workspace kan veilig gebruikt worden in het onderwijs

Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op basis van onderzoek van SURF en SIVON vandaag aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren onderzochten SURF en SIVON de data en privacyrisico’s bij het gebruik van Google Workspace in het onderwijs. Voor veilig gebruik moeten scholen wel zelf maatregelen nemen. SURF en SIVON ondersteunen de scholen en onderwijsinstellingen hierbij.

Instellingen Google Workspace aanpassen

SURF en SIVON zijn trots op het resultaat. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen veilig gebruik blijven maken van Google Workspace. Om veilig gebruik te maken van Google Workspace wordt geadviseerd dat onderwijsinstellingen bepaalde instellingen aanpassen en de bevindingen van SURF en SIVON overnemen. Voor een deel van de instellingen geldt dat deze alleen kunnen worden aangepast in de betaalde versie van Workspace for Education. Hierom wordt geadviseerd enkel de betaalde versie te gebruiken. 

Ook het gebruik van Chrome OS en Chrome-browser voor Chromebooks is onder de loep genomen. Google heeft op verzoek een speciale modus in ChromeOS ontwikkeld, waardoor ook dit veilig te gebruiken blijft binnen het onderwijs. Het bestuur van de instelling dient wel zelf nog maatregelen te nemen om ChromeOS veilig te kunnen gebruiken. SIVON en SURF hebben een handleiding geschreven om scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het doorvoeren van de maatregelen.  

DPIA's en DTIA's

De afgelopen jaren namen SIVON en SURF Google Workspace voor gebruik binnen het onderwijs en onderzoek onder de loep. Via zogeheten DPIA’s en DTIA’s werd onderzocht of er privacyrisico’s waren bij het gebruik van Workspace en Chrome OS. In deze onderzoeken wordt zowel een juridische toets gedaan als dat er technisch wordt gekeken naar hoe persoonsgegevens binnen de toepassingen worden gebruikt.  

Het volledige traject van Google Workspace en Chrome OS is na 4 jaar afgerond. SURF en SIVON blijven met Google in gesprek om te controleren of Google blijft voldoen aan de gemaakte afspraken.  

SIVON en SURF voeren deze onderzoeken uit in het belang van privacy voor de gebruikers in het onderwijs en onderzoek. Samen zetten we ons in om privacy-afspraken met leveranciers zoals Google te verankeren in contracten. Daarnaast blijven deze partijen continu in gesprek met leveranciers om te zorgen dat leerlingen, studenten en medewerkers veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van (digitale) onderwijsdiensten. 

Webinar: Google Workspace kan veilig gebruikt worden in het onderwijs

Het volledige traject van Google Workspace en Chrome OS is na 4 jaar afgerond. Op 10 september nemen experts van SURF en SIVON je tijdens een webinar tussen 16.00-17.00 uur mee in de uitkomsten van het onderzoek en de maatregelen die de onderwijsinstellingen zelf moeten nemen. 

Meer over deze webinar

Dit artikel is relevant tot