mannen met laptop
Nieuws

Impuls voor landelijke netwerkorganisatie Open Science Communities-NL

Het netwerk Open Science Communities-NL ontvangt een subsidie van 400.000 euro voor kennisuitwisseling, communitymanagement en duurzaamheid. Ook professionalisering en uitbreiding staan op het programma. De koepelorganisatie verenigt meer dan tweeduizend personen die werken aan open science binnen de Nederlandse kennisinstellingen.

Tot nu toe gebeurt het werk voor Open Science Communities-NL hoofdzakelijk op vrijwillige basis. Om lokale inspanningen te consolideren, de duurzaamheid op lange termijn te garanderen en de lokale inbedding van communities mogelijk te maken is nationale samenwerking nodig. Ter professionalisering van de activiteiten ontvangt Open Science Communities-NL daarom een eenmalige impulssubsidie van 400.000 euro voor de komende vier jaar. SURF is in deze call samenwerkingspartner van Open Science NL.

Eind 2023 ontvingen de twaalf open science communities in Nederland al elk een subsidie van 100.000 euro. Hiermee breiden zij de komende drie jaar hun lokale activiteiten uit en verstevigen zij hun positie binnen de eigen instellingen. De nu toegekende subsidie maakt het vervolgens mogelijk op landelijk niveau co√∂rdinatie en ondersteuning te bieden voor deze lokale initiatieven. 

Lees meer

Dit artikel is relevant tot