Ondersteuningspakket Google Workspace for Education

2 augustus 2021 - Zoals wij eerder hebben gemeld is op 8 juli overeenstemming bereikt met Google over de maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisco’s bij Google Workspace for Education.

Datacenter

Dit betekent dat instellingen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education (Plus), mits zij zelf ook enkele acties uitvoeren. SURF, SIVON en Kennisnet hebben hiervoor een ondersteuningspakket gemaakt die je vanaf nu hier kunt vinden.

Met de hiervoor genoemde informatie en hulpmiddelen, stel je zelf voor je eigen instelling vast of je - voor het begin van het nieuwe collegejaar - veilig gebruik kunt blijven maken van Google Workspace for Education (Plus).

Meer informatie

Een volledig overzicht van de nieuwsberichten en de FAQ vind je op deze pagina