Onderwijs & ICT

De snel veranderende wereld vergt een flexibel onderwijsaanbod dat studenten meer keuzevrijheid biedt, meer variëteit in (micro)diplomering en digitaal studiemateriaal. Het vraagt ook om tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs en flexibele toetsing.

Vernieuw het onderwijs met ICT! Maak gebruik van de kennis, ervaringen en diensten die SURF samen met onderwijsinstellingen opbouwt.

Wat speelt er binnen Onderwijs & ICT

Nieuws

Overzicht tools voor online onderwijs

Er zijn diverse tools beschikbaar om onderwijs online vorm te geven, maar welke tool zet je waarvoor in? En hoe zit het met de veiligheid en betrouwbaarheid van tools? Bekijk ons overzicht.
Meisje achter laptop