onderwijs & ict

De snel veranderende wereld vergt een flexibel onderwijsaanbod dat studenten meer keuzevrijheid biedt, meer variëteit in (micro)diplomering en digitaal studiemateriaal. Het vraagt ook om tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs en flexibele toetsing.

Vernieuw het onderwijs met ict! Maak gebruik van de kennis, ervaringen en diensten die SURF samen met onderwijsinstellingen opbouwt.

Wat speelt er binnen onderwijs & ict

Nieuws

Auteursrechten.nl is vernieuwd

De website Auteursrechten.nl heeft een nieuwe look, een nieuwe navigatie én de informatie is weer volledig up to date. Let op: heb je linkjes vanuit je eigen website naar Auteursrechten.nl, zorg dan…
Auteurrechten website