onderwijs & ict

De snel veranderende wereld vergt een flexibel onderwijsaanbod dat studenten meer keuzevrijheid biedt, meer variëteit in (micro)diplomering en digitaal studiemateriaal. Het vraagt ook om tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs en flexibele toetsing.

Vernieuw het onderwijs met ict! Maak gebruik van de kennis, ervaringen en diensten die SURF samen met onderwijsinstellingen opbouwt.

Wat speelt er binnen onderwijs & ict

Nieuws

Pilotdeelnemers gezocht voor NL Bron

Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van Nederlandse bron voor plagiaatdetectie? En zelfs mede bepalen hoe de dienst eruit komt te zien. Doe dan mee met de pilot die start in de tweede helft van 2022.
Studenten individueel aan tafels in open ruimte met verschillende devices