Onderwijs & ICT

De snel veranderende wereld vergt een flexibel onderwijsaanbod dat studenten meer keuzevrijheid biedt, meer variëteit in (micro)diplomering en digitaal studiemateriaal. Het vraagt ook om tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs en flexibele toetsing.

Vernieuw het onderwijs met ICT! Maak gebruik van de kennis, ervaringen en diensten die SURF samen met onderwijsinstellingen opbouwt.

Wat speelt er binnen Onderwijs & ICT

Nieuws

SURF Onderwijsawards voor het eerst online uitgereikt

Tijdens de online SURF Onderwijsdagen 2020 zijn de SURF Onderwijsawards toegekend aan 5 onderwijsprofessionals die nationaal en internationaal bijdragen aan onderwijsvernieuwing: Eric Slaats, Marja…
Winnaars Onderwijsawards 2020 - extra canvas