Onderwijs & ICT

De snel veranderende wereld vergt een flexibel onderwijsaanbod dat studenten meer keuzevrijheid biedt, meer variëteit in (micro)diplomering en digitaal studiemateriaal. Het vraagt ook om tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs en flexibele toetsing.

Vernieuw het onderwijs met ICT! Maak gebruik van de kennis, ervaringen en diensten die SURF samen met onderwijsinstellingen opbouwt.

Wat speelt er binnen Onderwijs & ICT

Congres

Ontdek welke experts spreken op #OWD21

Bekijk welke inspirerende experts het podium betreden om hun visie en kennis te delen. Je hebt de keuze uit verschillende sessies over 8 thema’s die belangrijk zijn voor het onderwijs van morgen.
SURF Onderwijsdagen 2021 Bloeispurt