Onderwijs & ICT

De snel veranderende wereld vergt een flexibel onderwijsaanbod dat studenten meer keuzevrijheid biedt, meer variëteit in (micro)diplomering en digitaal studiemateriaal. Het vraagt ook om tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs en flexibele toetsing.

Vernieuw het onderwijs met ICT! Maak gebruik van de kennis, ervaringen en diensten die SURF samen met onderwijsinstellingen opbouwt.

Wat speelt er binnen Onderwijs & ICT

Nieuws

Startschot: Online editie van SURF Onderwijsdagen

Heb jij de SURF Onderwijsdagen 2020 al in je agenda gezet? Noteer 10 en 11 november voor de eerste online editie van de SURF Onderwijsdagen. SURF verzorgt een interactief en dynamisch programma…
SURF Onderwijsdagen startschot