Onderwijs & ICT

De snel veranderende wereld vergt een flexibel onderwijsaanbod dat studenten meer keuzevrijheid biedt, meer variëteit in (micro)diplomering en digitaal studiemateriaal. Het vraagt ook om tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs en flexibele toetsing.

Vernieuw het onderwijs met ICT! Maak gebruik van de kennis, ervaringen en diensten die SURF samen met onderwijsinstellingen opbouwt.

Wat speelt er binnen Onderwijs & ICT

Nieuws

Nieuwe SURF Community: Online events

In de huidige 1,5-meter-samenleving worden grote evenementen met veel studenten, medewerkers of onderzoekers voornamelijk online georganiseerd. Denk aan de naderende introductieweken of de opening…
Twee studentes in de Maastricht Library