onderwijs & ict

De snel veranderende wereld vergt een flexibel onderwijsaanbod dat studenten meer keuzevrijheid biedt, meer variëteit in (micro)diplomering en digitaal studiemateriaal. Het vraagt ook om tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs en flexibele toetsing.

Vernieuw het onderwijs met ict! Maak gebruik van de kennis, ervaringen en diensten die SURF samen met onderwijsinstellingen opbouwt.

SURF Communities

Deel je expertise met de SURF-community op SURF Communities.
Vraagbaak Online onderwijs
SURF Community

Vraagbaak Online Onderwijs

De community Vraagbaak Online Onderwijs is er voor iedereen die kennis en ervaring wil delen over digitale onderwijsinnovatie. De praktijk staat in deze community centraal.
978 mensen volgen deze community
Jongen met mobiele telefoon
Special Interest Group

Blended Learning

Blended Learning is een mengvorm van face-to-face en online leeractiviteiten. Een goede ‘blend’ is er een waarin deze leeractiviteiten elkaar wederzijds versterken en er didactisch onderbouwde keuzes gemaakt zijn in het on- of offline en synchroon of asynchroon faciliteren van leeractiviteiten. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren! Wil je meer weten, meepraten of kennisdelen? Kijk dan verder en volg de SIG Blended Learning!
762 mensen volgen deze community

Wat speelt er binnen onderwijs & ict

Nieuws

Denk jij mee over de campus van de toekomst?

In het project Future Campus onderzoeken we hoe de campus eruit ziet in 2040. Samen met experts vanuit verschillende disciplines en met studenten, werken we aan toekomstscenario’s. Met deze scenario…
Futuring at SURF