Onderzoek naar infrastructuur Learning analytics

Onderwijsinstellingen en de publieke sector zien in dat de analyse van studiedata bij kan dragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Maar de vraag is hoe ziet een infrastructuur voor een Learning analytics platform eruit?

learning analytics

Proof of Concept Learning analytics infrastructuur

Omdat veel instellingen nog worstelen met de vraag hoe zij Learning analytics kunnen inzetten binnen hun onderwijs, doen wij onderzoek naar de vraag 'hoe ziet een infrastructuur voor een Learning analytics platform eruit’? Dit werken we uit in de vorm van een Proof of Concept (PoC), waarbij we kijken naar de (on)mogelijkheden van toepassingen op een Learning analytics infrastructuur.

Praktisch aan de slag met Learning analytics

In Nederland zijn een aantal instellingen al praktisch aan de slag met een infrastructuur voor Learning analytics. Zo heeft de Open Universiteit (OU) al initiatieven lopen. En buiten Nederland is de service die de Engelse NREN Jisc biedt een goed voorbeeld. De OU en Jisc gebruiken verschillende technologieën voor hun Learning Analytics platform. Wij onderzoeken deze technologieën op technisch, functioneel en privacy/securitygebied voor het Nederlandse onderwijslandschap.

Analyse op beschikbare bouwstenen

In deze PoC doen wij een analyse op beschikbare bouwstenen voor een Learning analytics infrastructuur. De verschillende lagen die wij onderzoeken zijn:

  • De data laag
  • De businesslogic laag
  • De presentatie laag

Voor elke laag onderzoeken wij onderstaande vragen:

  • Is de technologie technisch geschikt? (maturity)
  • Is de technologie functioneel geschikt?
  • Voldoet de technologie aan de privacy en security voorwaarden die wij  stellen?
Infrastructuur Learning Analytics

Een voorbeeld van een Learning analytics concept

Planning

Dit onderzoek wordt op het Virtualisatie Platform van SURF gedaan, waarop verschillende componenten zijn geïnstalleerd en worden onderzocht op geschiktheid. De eindresultaten worden begin 2021 gepresenteerd in een rapport. Afhankelijk van de uitkomsten van de PoC wordt bekeken welke rol SURF bij een Landelijke Infrastructuur voor Learning analytics gaat innemen.

Interesse in Learning analytics?

Heb je interesse om meer informatie te ontvangen over Learning analytics, deze Proof of Concept of wil je deelnemen aan de uitvoering hiervan? Stuur een mail naar germaine.poot@surf.nl Je bent van harte welkom.