ORCID: de unieke identifier voor auteurs van wetenschappelijk werk

ORCID zorgt ervoor dat onderzoek, wetenschappelijke artikelen en auteurs beter vindbaar zijn. Daarnaast is onderzoek gemakkelijker te onderscheiden en worden verbanden tussen onderzoek, subsidies en innovatie-activiteiten beter zichtbaar. 

ORCID

Wat is ORCID?

ORCID staat voor ‘Open Researcher and Contributor IDentity’ en heeft als missie de transparante en betrouwbare verbanden zichtbaar te maken tussen onderzoek, subsidies en innovatie- activiteiten. De vindbaarheid van de informatie wordt verbeterd met ORCID. Ook wordt het gemakkelijker om rapportages en analyses te genereren, bijvoorbeeld over het aantal publicaties van aan een bepaalde universiteit verbonden onderzoekers of de totale wetenschappelijke output binnen Nederland. Daarnaast levert ORCID voor de onderzoeker zelf een directe meerwaarde op: het is een persoonlijke handtekening die de onderzoeker de mogelijkheid biedt om automatisch zijn of haar profiel te vullen met de onderzoeks-output zoals die in het CRIS (‘Current Research Information System’) van de instelling geregistreerd wordt.  Daarmee wordt een up-to-date overzicht gegenereerd van de wetenschappelijk productie van de onderzoeker.

In 2010 is ORCID opgericht als een onafhankelijk, internationaal, not-for-profit systeem dat onderzoekers voorziet van een persistente ‘identifier’. Die identifier biedt onderzoekers de mogelijkheid om eigen gegevens te delen met een database waar hun wetenschappelijke artikelen en affiliaties getoond worden. Een belangrijk uitgangspunt van ORCID is dat de onderzoeker eigenaarschap heeft en houdt over zijn/haar ORCID en zelf kan beslissen welke informatie wordt gedeeld. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 7,5 miljoen ORCID-registraties. 

Waarom ORCID?

In de bibliografische systemen komt het vaak voor dat bronnen aan de verkeerde auteur worden toegeschreven. Persoonsnamen kunnen veranderen met de tijd en erg op elkaar lijken. Zo kunnen de auteurs van instelling veranderen en inmiddels ergens anders werkzaam zijn. ORCID biedt een unieke en persistente ‘identifier’ voor onderzoekers om te koppelen aan hun  research output, waardoor dit beter te onderscheiden is.

Bekijk voor meer informatie over ORCID de video

ORCID consortium in Nederland

ORCID kent in Europa vijftien consortia, waaronder het Nederlandse ORCID-consortium ORCID-NL. SURF leidt het Nederlandse consortium, samen met UKB. Op dit moment heeft ORCID-NL zestien leden: alle Nederlandse universiteiten, de KNAW en Geánt.

We organiseren jaarlijks vier consortium-meetings waar de leden ervaringen kunnen uitwisselen. Ook werken we samen met ORCID aan productverbeteringen. Daarnaast bieden we ondersteuning bij de verdere implementatie van ORCID door de consortiumleden.

ORCID Logo

Meer info?

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.