Future Computing & Networking binnen het Lab

We richten ons op het begrijpen en beoordelen van nieuwe computerparadigma's en -ideeën om wetenschappelijk onderzoek te versnellen, samen met de SURF-gemeenschap.

Future Computing

Over Future Computing & Networking

Om wereldwijde uitdagingen op te lossen, zal informatie- en communicatietechnologie (ict) een centrale rol spelen bij het versnellen van wetenschappelijke analyses en fundamenteel onderzoek. We kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst van computer- en netwerktechnologieën.

Radicaal nieuwe technologieën en benaderingen nodig

Conventionele High Performance Computing (HPC) en netwerktechnologieën bereiken fundamentele grenzen. Het zal in de toekomst moeilijker worden om de versnelling die nodig is om complexe en uitdagende wetenschappelijke vragen te stellen binnen hetzelfde energiebestek te realiseren. De wetenschappelijke gemeenschap moet deze kloof overbruggen om de vruchten te plukken van de technologie en nieuwere, of zelfs radicale, benaderingen te kiezen. Dit programma is gericht op het opbouwen van kennis en experimenten om de overgang en de invoering van technologie gemakkelijker te maken.

Expertise opbouwen samen met de gemeenschap

Wij streven ernaar nieuwe technologieën, oplossingen en ideeën te onderzoeken om de kloof te dichten, en samen met de gemeenschap kennis en deskundigheid op te bouwen.

Ons beoogde resultaat

  • Identificatie van relevante trends en strategische keuzes;
  • Analyse van de roadmap van Nederlandse HPC-toepassingen;
  • De overgang naar sneller en groener wetenschappelijk onderzoek;
  • Federatie van data- en rekeninfrastructuur.

Waarde voor de wetenschappelijke gemeenschap

De beoogde waarde voor de wetenschappelijke gemeenschap is:

  1. Kennisopbouw door experimenteren;
  2. Duurzaam wetenschappelijk onderzoek;
  3. Positieve bijdrage aan het oplossen van mondiale uitdagingen. Bijvoorbeeld over de opwarming van de aarde en extreme weerpatronen, energietransitie, gepersonaliseerde geneeskunde en ontdekking van geneesmiddelen.