Over Ron Augustus

Sinds september 2020 is Ron Augustus lid van de raad van bestuur SURF en chief innovation officer (CINO).

Portret Ron Augustus

Ron Augustus gaat bijdragen aan de ambities van de coƶperatie door samenwerking met de leden verder te intensiveren. Hij slaat de brug tussen de wensen van de leden van SURF en technische oplossingen en innovaties die daarbij passen. Vanuit de samenwerking met leden en coalities met stakeholders kan hij innovatie stimuleren, tot stand brengen en opschalen.Ron Augustus was hiervoor werkzaam bij Microsoft Nederland. Daarvoor heeft hij ervaring opgedaan bij Oracle Nederland. Hij is nieuwsgierig, verbindend en wordt gemotiveerd door complexe vraagstukken. Zijn brede blik, maatschappelijk engagement en kennis van het bedrijfsleven is van grote toegevoegde waarde voor SURF.