Thema: Innovatie met technologie

Technologie ontwikkelt zich in een razend tempo. Alleen met up-to-date kennis van technologie, methoden en toepassingen voor de ondersteuning van onderzoek en onderwijs kan SURF als coöperatie de kansen en mogelijkheden van nieuwe technologie optimaal benutten.  

En is SURF in staat te anticiperen om diensten, faciliteiten en expertise van wereldklasse te blijven bieden. Investeren in die kennis, experimenteren met nieuwe technologieën in de context van onderwijs en onderzoek en het opschalen van nieuwe technologieën die toegevoegde waarde hebben is daarom noodzakelijk. Dat doen we binnen de coöperatie in nauwe samenwerking met onderzoeksgroepen van leden.

vrouw met vr bril

Ambities voor Innovatie met technologie 

De innovatiekracht van zowel de leden als van de SURF-organisatie versterken we binnen de coöperatie door slimme samenwerking en kennisdeling. SURF heeft daarbij geen zelfstandige onderzoekstaak als kennisinstelling, maar benut de kennis die wordt ontwikkeld in het ict- en domeinonderzoek. In gerichte samenwerkingen met onderzoeksgroepen en andere organisatieonderdelen van leden zoals bibliotheken vertaalt SURF deze kennis naar de eisen aan faciliteiten en ondersteuning van morgen en overmorgen. Het beschikbaar stellen van de kennis van voorlopers aan alle leden staat hierbij voorop. Zo ontwikkelen we als coöperatie inzicht in de impact en potentiële toegevoegde waarde door het experimenteren met nieuwe technologieën, zoals augmented reality/virtual reality, serious gaming, artificial intelligence, internet of things en edge computing, privacy enhanced technologies en future computing. Samen met onze leden ontwikkelen we gevalideerde concepten en pilots en werken we samen op zowel het gebied van technologische innovatie (informatica en computer science onderzoek) als in toepassingen in onderzoek en onderwijs.

Activiteiten in 2021 en 2022

Om deze ambities te realiseren blijven we bestaande diensten leveren en continueren we een aantal al lopende projecten. Daarnaast zijn er ook koerswijzigingen nodig en starten we nieuwe projecten op.

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Activiteiten 2021-2022 voor Innovatie met technologie

Belangrijkste koerswijzigingen

  • Nauwe afstemming over de innovatieagenda met de leden om een gezamenlijke meerjarige SURF-innovatieagenda te ontwikkelen; 
  • Intensiveren van de samenwerking met onderzoekers en ict-afdelingen van de leden op het vlak van specifieke innovatie die raakt aan de (toekomstige) dienstverlening van SURF; 
  • Onderzoeken van mogelijkheden van internet of things, edge computing, augmented reality/virtual reality, artificial intelligence en future computing;
  • Een verkenning naar de mogelijkheden van digitalisering van laboratoriumvoorzieningen, bijvoorbeeld via modelering of VR;
  • Versterken samenwerking met relevante vakgroepen en onderzoekscommunities zodat agenda’s beter op elkaar aansluiten.

De koerswijzigingen realiseren we in 2021-2022 in de volgende nieuwe projecten:

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Koerswijzigingen voor Innovatie met technologie
SURF 2Jarenplan 2021-2022
Beschikbaar budget voor Innovatie met technologie