Pilot: Authenticatie en autorisatie voor onderzoeksdiensten

Veel onderzoeksdiensten zijn zo specifiek, dat relatief weinig mensen per instelling ze gebruiken. Veilige toegang regelen levert voor instellingen veel werk en onduidelijkheid op. Het project Science Collaboration Zone (SCZ) van SURF moet dit oplossen: specifieke diensten zijn al gekoppeld aan deze omgeving.

Onderzoeker achter computer waarop onderzoeksdata te zien is

Waarom: onderzoekers helpen met veilig inloggen

Onderzoekers ondervinden vaak problemen bij het inloggen op onderzoeksdiensten. Om het inloggen veilig, gemakkelijk en efficiënt te laten verlopen, voert SURF met ongeveer 10 instellingen pilots uit met een voor onderzoekers geoptimaliseerde autorisatie en authenticatiedienst: de Science Collaboration Zone (SCZ). De SCZ probeert een aantal specifieke uitdagingen van onderzoekers op te lossen:

  • Hoe regel je toegang tot non-web resources (zoals SSH) op basis van een instellingsaccount?
  • Hoe kunnen ‘gasten’ van andere instellingen, bedrijven of buiten Nederland van onderzoeksdiensten gebruikmaken?
  • Op welke manier wordt groepsbeheer geregeld?
  • Hoe gaan we om met specifieke onderzoeksattributen?
  • Hoe regel je consent en logging van toegang, zodat je aan de AVG voldoet?
  • Hoe kunnen instellingen de administratieve werkdruk beperken die voortkomt uit gastaccounts, 0-urencontracten enzovoort?

Wat: een pilotomgeving voor federatief inloggen op onderzoeksdiensten

Op basis van bovenstaande vragen heeft SURF een pilotomgeving ontwikkeld, waarmee onderzoekers federatief kunnen inloggen, dus met hun instellingsaccount. De omgeving is een proxy en biedt mogelijkheden om webgebaseerde diensten te koppelen, maar ook diensten die normaal niet via het web benaderbaar zijn. Deze laatste diensten zijn juist voor onderzoekers van groot belang. Deze diensten zijn in de pilot gekoppeld aan SCZ.

De SCZ maakt gebruik van verschillende technieken, zoals LDAP, COmanage en SAML. Uitgebreidere informatie hierover is te vinden op de wiki van de Science Collaboration Zone.

Stand van zaken: pilot tot medio 2019

Tot medio 2019 loopt een pilot met diverse partijen. Verschillende scenario’s worden onderzocht en met de pilotpartners wordt gekeken hoe de technologie optimaal kan helpen. Medio 2019 wordt besloten of de pilot doorontwikkeld gaat worden naar een productie-dienst.

Verder lezen en meer informatie