Man achter computer met veel kleuren op het scherm
Praktijkverhaal

Digitale leeromgeving bij de Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) geeft de digitale leeromgeving opnieuw vorm. De daarvoor in 2016 ontwikkelde visie geeft de voorkeur aan een lichte kern en een rijke schil. Aart Schouten, informatiemanager bij de HvA, weet dat die oplossing nog niet met de gewenste functionaliteit beschikbaar is: “De sector loopt op dit punt voor op de markt.”

Lichte kern met rijke schil

Begin 2016 stelde de HvA een visie op de digitale leeromgeving op. Schouten vertelt: “Veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs hebben we vertaald naar functionele eisen aan de inrichting van de digitale leeromgeving. We kwamen uit op een model van een lichte kern en een rijke schil. Die kern moet in elk geval kunnen integreren met derdepartijsoftware. Ook moet die kern alle onderwijsbasisgegevens bevatten en zo de hele onderwijscyclus en het docent-studentcontact afdekken. Voor docenten moet die onderwijsleeromgeving voldoende zijn.” 

Gewenste oplossing niet beschikbaar

Veel instellingen hebben een voorkeur voor een kern-en-schilmodel zoals de HvA dat ook voorstaat. Uitgangspunt daarbij is dat de kern voor iedereen binnen de hogeschool min of meer hetzelfde is. De vrijheid voor studenten, docenten en opleidingen ligt in de schil daaromheen. Maar volgens Schouten is er één probleem: “Zo’n oplossing, met een lichte kern en een goede integratiefunctionaliteit, is nog niet beschikbaar. Daarom hebben we nu toch voor een rijkere kern gekozen, met de mogelijkheid om dan bepaalde modules uit te zetten.” 

“Veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs hebben we vertaald naar functionele eisen aan de inrichting van de digitale leeromgeving."

Functioneel model SURFnet helpt bij kiezen

De HvA zit nu in productselectiefase en start binnenkort een aanbesteding voor een learningmanagementsysteem (LMS). Schouten vertelt: “Bij de voorbereiding vinden we het functioneel model van SURFnet (pdf) heel nuttig. Dat helpt ons bij het onderscheiden van de functionele bouwstenen en het bepalen hoe belangrijk we die vinden. Zo brengen we in kaart wat we willen meenemen in de aanbesteding.

“Bij de voorbereiding vinden we het functioneel model van SURFnet (pdf) heel nuttig. Dat helpt ons bij het onderscheiden van de functionele bouwstenen en het bepalen hoe belangrijk we die vinden."

Samenwerken en uitwisselen met vakgenoten

Veel collega-instellingen hebben volgens Schouten dezelfde problemen en wensen. “Daarom is het nuttig om met vakgenoten in discussie te gaan. De special interest group DLWO  is daarvoor een goed forum. Ook waren we bij de Challenge Day .  Daar bleek dat ons voorkeursmodel, met een slanke kern en rijke schil, bij veel instellingen leeft. Dat is ook het model dat SURF propageert. Maar we lopen dus voor op de markt, aangezien dat model er nog niet is. Niettemin is het goed om vooruit te kijken. En de keuze die we nu maken is ook niet voor altijd. Vrijwel alle instellingen zijn nu bezig met hun onderwijsleeromgeving. Het is goed dat SURF daarbij helpt en adviseert.”

Marieke de Wit

Marieke de Wit

Telefoonnummer