Marijn en Coen EUR
Praktijkverhaal

Edubadges zeggen iets over de student, maar ook over de opleiding

Voor een werkgever zijn 'soft skills' minstens zo belangrijk als diploma’s en theoretische kennis. Maar hoe toon je aan dat je die teamplayer met sterke communicatieve vaardigheden bent? Of dat je jouw ideeën overtuigend presenteert? De EUR ziet hierin een rol voor edubadges. Maar de universiteit wil edubadges ook op andere manieren inzetten.

“Wat doe je op dit moment als je gaat solliciteren naar een functie waarbij presenteren heel belangrijk is? Dan zet je op je cv dat je daar goed in bent. Maar stel dat je daarbij ook de edubadge Excellent Presenter van de Erasmus Universiteit kan overhandigen? Dat maakt je skill veel krachtiger.”

Informeel onderwijs

Marijn van den Doel

Marijn van den Doel, Erasmus Universiteit Rotterdam

Aan het woord is onderwijskundig adviseur Marijn van den Doel bij de faculteit Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). We spreken hem samen met Coen Fierst van Wijnandsbergen, IT-consultant bij RSM. Marijn en Coen hebben enkele jaren geleden bij de faculteit de eerste stappen gezet in de wereld van de digitale certificaten. In 2018-2019 nam RSM deel aan de pilot Open Badges. “We hebben toen gekozen om de pilot te doen met informeel onderwijs: we verbinden geen studiepunten aan de certificaten. Maar dat betekent niet dat onze edubadges geen waarde hebben. Integendeel.”

Ervaring expliciet

“Neem mentorschap,” zegt Marijn. “Er zijn al jaren programma’s waarbij eerstejaars studenten worden begeleid door tweede- of derdejaars. Die studenten doen daarmee belangrijke skills op, die niet meetellen voor je diploma. Als je er een edubadge tegenover zet, dan geef je de studenten die extra inzet tonen de kans om hun ervaring expliciet te maken. Maar als universiteit laat je óók wat zien. Namelijk welke waarden je belangrijk vindt. Zo zeggen de badges niet alleen iets over de student, maar ook iets over de opleiding.”

Flexibilisering en digitalisering

Marijn kwam zo’n vijf jaar geleden in aanraking met het verschijnsel edubadges tijdens een seminar waar SURF een sessie over het onderwerp leidde. “Ik was net bij RSM begonnen, maar flexibilisering en digitalisering van het onderwijs zijn onderwerpen die mij al jaren na aan het hart liggen. Ik wilde weleens kijken hoe wij aan de slag konden met deze vorm van digitale certificaten en ik kon op het gebied van techniek rekenen op het advies en de ondersteuning van Coen.”

Als universiteit laat je met het uitreiken van edubadges zien welke waarden je belangrijk vindt.

Uithangbord

“De grootste uitdaging bleek overigens niet in de techniek te liggen,” zegt Coen. “Die lag op het politieke en juridische vlak. De doorlooptijd van het project liep uit omdat er heel veel afstemming nodig was met interne en externe partijen, zoals de afdeling Legal en SURF.” Marijn: “Er zaten meer haken en ogen aan dan verwacht. Je moet goed bepalen waarvoor je edubadges wilt uitgeven, maar ook hoe je omgaat met privacy en studentgegevens. Voor ik het wist, was er een veelvoud aan collega’s die betrokken moesten worden. De examencommissie moest er wat van vinden én er moest een leerdoel worden vastgelegd. Uiteindelijk fungeren certificaten – ook in de vorm van digitale badges – als het uithangbord van de instelling, ze staan voor de kwaliteit van het onderwijs dat je biedt. Daar wil je niet lichtzinnig mee omgaan.”

Look and feel

Coen Fierst van Wijnandsbergen

Coen Fierst van Wijnandsbergen, Erasmus Universiteit Rotterdam

“En er is een technisch aspect,” zegt Coen. “Een edubadge moet blijvend zijn. We moeten zeker weten dat het platform over tien of twintig jaar nog bestaat. Ik snap dat de universiteit dat contractueel moet dichttimmeren.” “En dan hebben we het nog niet eens over de look and feel van de edubadges gehad,” vult Marijn aan. “Die moesten ook overeenkomen met de uitstraling van de universiteit en de faculteit. Dus ook de collega’s van marketing werden erbij betrokken. Maar onze inspanningen hebben resultaat: docenten én studenten zijn er blij mee. Docenten hebben een extra tool om studenten te enthousiasmeren en studenten kunnen hun vaardigheden nu aantonen. Inmiddels zie ik dat ze hun behaalde edubadges volop delen op hun LinkedIn-profiel.”

Prestatiemaatschappij

Marijn: “Maar we zijn er nog niet. Studenten geven ook aan dat we moeten letten op de studielast. We leven in een prestatiemaatschappij, ze krijgen het gevoel dat ze steeds meer moeten doen om aantrekkelijk te zijn voor de arbeidsmarkt. Er zijn dus ook wel kanttekeningen. Die moet je niet uit het oog verliezen.”

Binnen RSM zijn er zo’n 650 edubadges uitgereikt, voor onderwerpen als Financial Accounting en Goal Setting.

Volwassen situatie

Coen: “Het geeft wel voldoening dat we nu kunnen zeggen dat de pilotfase officieel is afgerond. In 2021 zijn we overgestapt naar een meer formele en volwassen situatie. Er is nu beleid in ontwikkeling en op basis van onze ervaringen kunnen andere faculteiten aan de slag met edubadges. De EUR heeft de spelregels inmiddels met alle faculteiten gedeeld. Een leuke ontwikkeling is dat de Erasmus Research Institute of Management edubadges misschien wil gaan inzetten om onderzoekers te belonen die zich op een bepaald gebied bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Dat is nieuw, ook voor SURF. Heel interessant.”

Microcredentials

Inmiddels zijn er binnen RSM zo’n 650 edubadges uitgereikt, voor onderwerpen als Financial Accounting en Goal Setting. “We hebben ons tot nu toe vooral gericht op edubadges voor extra curriculaire activiteiten,” zegt Marijn. “Maar je kunt ze op allerlei manieren in het onderwijsprogramma inzetten, bijvoorbeeld als microcredentials: kleine stukjes waarmee je je diploma kunt opbouwen. Zo zou je studie-onderdelen bij verschillende instituten kunnen volgen.” Coen: “Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik kijk regelmatig bewonderend naar wat andere onderwijsinstellingen doen met edubadges. Vooral MBO-opleidingen hebben creatieve toepassingen.”

Dit artikel is relevant tot