Tineke Kroontje
Praktijkverhaal

Met edubadges kunnen studenten zich beter profileren

De Hanzehogeschool wil niemand laten vertrekken zonder een erkende kwalificatie. Edubadges passen naadloos in deze ambitie, of het nu gaat om erkenning voor het volgen van één module of het aantonen van verworven vaardigheden.

Op elke onderwijsinstelling lopen uitblinkers rond. Deze studenten zijn altijd bereid om een extra stap te zetten in een groepsproject. Ze werken harder dan de rest om te zorgen dat het resultaat net wat beter uitpakt. Zo ook aan de Hanzehogeschool Groningen, waar studenten veel samenwerken in interdisciplinaire innovatiewerkplaatsen. Sommige studenten leren daar heel veel van en laten dat ook zien. Het zou mooi zijn als je voor werkgevers inzichtelijk kunt maken wie de ware uitblinkers zijn op het gebied van interdisciplinair samenwerken, vindt Tineke Kroontje, programmamanager flexibel onderwijs bij Hanzehogeschool Groningen. Aan een diploma is dat niet af te lezen.

Ze zegt: 'Het werkveld legt steeds meer nadruk op vaardigheden op het gebied van interdisciplinair samenwerken. Het zou heel waardevol zijn als studenten kunnen aantonen dat ze met interdisciplinair werken echt impact maken. Wij willen dat heel graag waarderen met een edubadge. Daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst goed nadenken hoe dat aantonen precies vorm krijgt.'

Iedereen een passende leerroute

Edubadges vormen een urgent thema voor de Hanzehogeschool. Van de drie ambities die het strategisch beleidsplan benoemt, is de eerste en belangrijkste dat iedereen die wil leren een passende leerroute krijgt, mét erkende kwalificaties. 'We willen niemand laten vertrekken zonder een erkende kwalificatie, ook al heeft diegene geen volledige route gevolgd,' licht Kroontje toe. Het uitgeven van edubadges sluit aan bij deze ambitie. Hoewel de aantallen uitgegeven edubadges nu nog gering zijn, zijn de ambities groot. 'We vinden papieren certificaten niet meer van deze tijd. Bovendien willen we erkenning geven voor prestaties die niet per se op het diploma staan, zoals vaardigheden en extracurriculaire activiteiten.'

Experimenteren met edubadges

De instelling is vanaf de eerste pilot met edubadges van SURF betrokken. Kroontje is de drijvende kracht achter alle experimenten die de Hanzehogeschool tot nu toe uitvoerde met edubadges. De pilot gold als mooie eerste kans om verschillende vormen uit te testen, zoals het uitreiken van edubadges voor extracurriculair onderwijs, deeleenheden onderwijs en nieuw aangeleerde vaardigheden. Zo ontvingen studenten die waren genomineerd voor een ondernemerschapsprijs in de pilot een edubadge. 'Zij waren daar heel enthousiast over, omdat ze naar buiten toe konden laten zien dat ze iets te bieden hadden op het gebied van ondernemerschap,' vertelt Kroontje. De Hanzehogeschool experimenteerde ook met edubages voor het volgen van modules. Met name deeltijdstudenten die maar één module volgden, waren blij met de erkenning. Studenten die een hele opleiding afmaakten, zagen de meerwaarde van edubadges voor modules minder in.

Meerwaarde in profilering

Uit de pilots en uit interviews met studenten blijkt dat er vooral meerwaarde schuilt in het uitgeven van edubadges voor onderdelen waarmee studenten zich kunnen profileren naar de buitenwereld. Op het moment dat edubadges door SURF als dienst werd aangeboden, maakte de Hanzehogeschool een start met de vorm die tijdens de pilot het beste uit de verf kwam: het uitgeven van edubadges voor zaken die niet op het diploma staan, maar die wel door werkgevers worden onderschreven als van toegevoegde waarde. Het volgen van een gedeelte honoursonderwijs is zo'n vorm. Kroontje vertelt: 'Ons honoursonderwijs bestaat uit zes honourslabs. Veel studenten houden het na drie of vier honourslabs voor gezien. We willen ook deze studenten een kwalificatie meegeven, zodat ze profiteren van het volgen van honoursonderwijs.' Studenten van andere instellingen die een Kies Op Maat minor bij de Hanzehogeschool volgen, kunnen binnenkort rekenen op een edubadge in plaats van een papieren certificaat. Ook vinden er veel gesprekken bij de Hanze plaats over het erkennen van vaardigheden.

Door onderwijsonderdelen te certificeren kun je veel beter aansluiten op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Meer tromgeroffel nodig

Als wegbereider 'ronselde' ze de opleidingen voor de pilots (voor zover nodig), implementeerde ze de edubadges-dienst binnen haar instelling en nam ze een functioneel beheerder aan. Ze merkt dat edubadges nog wel wat meer tromgeroffel kunnen gebruiken. 'Mensen hebben het druk en dit is weer iets wat erbij komt. Dan is de eerste reactie altijd: waarom doen we dit eigenlijk? Dat is logisch. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die bij ons aan de deur kloppen. Het honoursonderwijs wilde bijvoorbeeld heel graag met edubadges van start.'

Gevraagd naar moeilijke keuzes noemt ze de keren dat ze collega's moest teleurstellen. 'Soms word ik benaderd door mensen die een edubadge willen uitgeven voor deelname aan een project, maar dat doen we niet. We reiken alleen badges uit als je iets hebt aangetoond, of het nu via een toets is of een andere prestatie. Anders verwatert de waarde van de badge. Daar is wel begrip voor.'

Betere aansluiting op arbeidsmarkt

De Hanzehogeschool neemt ook deel aan de pilot microcredentials van de Versnellingszone Flexibilisering. In deze pilot wordt door 32 instellingen samengewerkt aan een stelsel waarbinnen onderwijs in kleinere eenheden afzonderlijk wordt gecertificeerd, tegen een erkenbare en herkenbare waarde. De pilot maakt gebruik van de dienst edubadges van SURF. Binnen de Versnellingszone Flexibilisering vertegenwoordigt Kroontje haar instelling. 'De pilot microcredentials past heel mooi binnen het programma passende leerroutes dat ik samen met een collega trek. Voor flexibel onderwijs voor professionals zijn microcredentials de ideale waarderingsvorm. Idealiter kunnen onze cursisten in de toekomst modules van verschillende onderwijsinstellingen stapelen.'

Kroontje hoopt en verwacht dat er over tien jaar bij vacatures niet alleen wordt gevraagd om diploma's, maar ook om microcredentials op kleinere gebieden. 'Een opleiding is geen perfecte weerspiegeling van functies. Met microcredentials kun je veel beter aansluiten op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ik hoop dat studenten gaan rondkijken: waar wil ik werken, wat vind ik interessant en welke microcredentials zijn belangrijk om die functie te vervullen?'

Tekst: Marjolein van Trigt

Dit artikel is relevant tot