Project Platform educatieve applicaties: overzicht in beschikbare tools

Wil je meer grip krijgen op het applicatielandschap van je onderwijsinstelling? En gebruikers beter inzicht geven in welke tools zij veilig kunnen gebruiken? Met het project Platform educatieve applicaties kijkt SURF naar een gezamenlijke oplossing om informatie over applicaties te delen via een platform.

Project Educatieve applicaties: overzicht in beschikbare tools

Proof-of-conceptfase afgerond

In 2021 deden we een proof of concept met zes onderwijsinstellingen. De evaluatie was positief: alle deelnemers waren enthousiast en daarom willen we een pilot starten. Uit de proof of concept blijkt dat docenten behoefte hebben aan een actueel overzicht van onderwijsapplicaties die hun instelling aanbiedt. Via het Platform voor educatieve applicaties is dit mogelijk gebleken.

Vervolg van het project

Sinds 1 maart 2023 doen we een verkenning om dit project een vervolg te geven. Daarbij kijken we zowel intern naar de mogelijke aansluiting op andere SURF(-gerelateerde) diensten en platformen, als naar alternatieven in de markt of samenwerkingen daarmee. We willen ook het onderwijsveld betrekken bij het concretiseren van een vervolgstap. Intussen hebben we een lijst gemaakt van instellingen die geïnteresseerd zijn om een bijdrage hieraan te leveren. Weet je niet zeker of jouw instelling hierbij staat, of wil je je aanmelden? Dan horen we dat graag.

Hieronder kun je meer lezen over de insteek van het project en de uitwerking tijdens de proof-of-conceptfase.

Beschikbare applicaties voor docenten

Docenten kennen het interne aanbod van educatieve applicaties vaak niet en zoeken daarom online naar (onderwijs)applicaties die passen bij het soort onderwijs dat zij aanbieden. Maar er is dan niet altijd aandacht voor de gevolgen van het gebruik, bijvoorbeeld rondom privacy, beveiliging of inkoop. Docenten hebben behoefte aan een overzicht van beschikbare tools die hun instelling aanbiedt en die zij veilig kunnen gebruiken in het onderwijs. Bestaande voorbeelden hiervan zijn Blendy, Tool Wheel en Avans Tools.

Inzicht in gebruik van applicaties

Voor instellingen is het van belang om inzicht te hebben en regie te krijgen in het gebruik van (educatieve) applicaties door docenten en studenten. Hierbij kan het gaan om licentiekosten, maar ook om mogelijke risico’s bij het gebruik van applicaties. Dit is vooral van belang voor informatiemanagers die betrokken zijn bij het selecteren van, informeren over of ondersteunen bij educatieve applicaties.

Demo website educatieve applicaties

Wat doet SURF?

Er bestaan al meerdere tools en initiatieven om een overzicht van educatieve applicaties te bieden. SURF wil hierop doorbouwen en onderzoeken of er een gezamenlijke oplossing mogelijk is. Een oplossing waarbij zo veel mogelijk informatie tussen instellingen wordt gedeeld én tegelijkertijd alle onderwijsinstellingen toch hun eigen keuzes, selecties en vorm kunnen kiezen om deze informatie te delen.

Concept

In dit project is een visie ontwikkeld waarbij alle beschikbare informatie over de applicatie in drie views aangeboden gaat worden aan drie doelgroepen:

 • Analytics View
  Geeft het management inzicht in de beschikbare en gebruikte tools.
 • Landscaping View
  Helpt de informatiemanager om het applicatielandschap samen te stellen.
 • Teachertools View
  Geeft de docent (en student) inzicht in welke tools beschikbaar zijn. Maar ook welke niet gebuikt mogen worden en waarom.
Project Educatieve applicaties 4

Wat hield de proof of concept in

SURF ontwikkelde een proof of concept (PoC) om vervolgens eind december 2021 met zes instellingen te testen of we gezamenlijk een overzicht kunnen bouwen waar alle instellingen hun eigen applicatielandschap in onder kunnen brengen. Er is gekozen om in de PoC eerst alleen de Landscaping en Teachertools View te realiseren.

Project Educatieve applicaties 5

We hebben de PoC getest met ruim veertig informatiemanagers en docenten. De informatiemanagers selecteerden bestaande applicaties en voerden deze in met de eisen en kenmerken die hun instelling per applicatie stelt. De docenten testten of zij een helder overzicht krijgen van de applicaties en of het goed doorzoekbaar is.

De volgende instellingen hebben meegedaan aan de PoC:

 • HAN
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Inholland
 • Saxion
 • Universiteit Twente
 • Universiteit van Amsterdam

De juiste tools gebruiken met het Platform educatieve applicaties

Inmiddels is de proof of concept afgerond. Hoe is het project verlopen? En wat is nu precies het belang van een betere informatievoorziening? Daarover heeft een gesprek plaatsgevonden met Michel Jansen, communitymanager bij SURF, en Marloes Derksen, projectleider/adviseur innovatief onderwijs bij het Teaching & Learning Center van de Universiteit van Amsterdam, die deelnam aan de proof of concept.

Lees meer

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Pytrik Dijkstra, via pytrik.dijkstra@surf.nl.