Project Platform educatieve applicaties: overzicht in beschikbare tools

Wil je meer grip krijgen op het applicatielandschap van je onderwijsinstelling? En gebruikers beter inzicht geven in welke tools zij veilig kunnen gebruiken? Met het project Platform educatieve applicaties kijkt SURF naar een gezamenlijke oplossing om informatie over applicaties te delen via een platform.

Project Educatieve applicaties: overzicht in beschikbare tools

Doe mee met de pilot Platform voor educatieve applicaties

Docenten hebben behoefte aan een actueel overzicht van onderwijsapplicaties die hun instelling aanbiedt. Via het Platform voor educatieve applicaties is dit mogelijk. In 2021 deden we een proof of concept met 6 onderwijsinstellingen. De evaluatie is positief: alle deelnemers zijn enthousiast en daarom willen we een pilot starten. We horen graag van je als je mee wilt doen!

Lees meer

Beschikbare applicaties voor docenten

Docenten kennen het interne aanbod van educatieve applicaties vaak niet en zoeken daarom online naar (onderwijs)applicaties die passen bij het soort onderwijs dat zij aanbieden. Maar er is dan niet altijd aandacht voor de gevolgen van het gebruik, bijvoorbeeld rondom privacy, beveiliging of inkoop. Docenten hebben behoefte aan een overzicht van beschikbare tools die hun instelling aanbiedt en die zij veilig kunnen gebruiken in het onderwijs. Bestaande voorbeelden hiervan zijn Blendy, Tool Wheel en Avans Tools.

Inzicht in gebruik van applicaties

Voor instellingen is het van belang om inzicht te hebben en regie te krijgen in het gebruik van (educatieve) applicaties door docenten en studenten. Hierbij kan het gaan om licentiekosten, maar ook om mogelijke risico’s bij het gebruik van applicaties. Dit is vooral van belang voor informatiemanagers die betrokken zijn bij het selecteren van, informeren over of ondersteunen bij educatieve applicaties.

Demo website educatieve applicaties

Wat doet SURF?

Er bestaan al meerdere tools en initiatieven om een overzicht van educatieve applicaties te bieden. SURF gaat hierop doorbouwen en onderzoeken of er een gezamenlijke oplossing mogelijk is. Een oplossing waarbij zo veel mogelijk informatie tussen instellingen wordt gedeeld én tegelijkertijd alle onderwijsinstellingen toch hun eigen keuzes, selecties en vorm kunnen kiezen om deze informatie te delen.

Concept

In dit project is een visie ontwikkeld waarbij alle beschikbare informatie over de applicatie in 3 views aangeboden gaat worden aan 3 doelgroepen:

 • Analytics View
  Geeft het management inzicht in de beschikbare en gebruikte tools.
 • Landscaping View
  Helpt de informatiemanager om het applicatielandschap samen te stellen.
 • Teachertools View
  Geeft de docent en student inzicht in welke tools beschikbaar zijn. Maar ook welke niet gebuikt mogen worden en waarom.
Project Educatieve applicaties 4

Proof of concept testen

SURF ontwikkelt een proof of concept (PoC) om eind december 2021 met 6 instellingen te testen of we gezamenlijk een overzicht kunnen bouwen, waar alle instellingen hun eigen applicatielandschap in onder kunnen brengen. Er is gekozen om in de PoC eerst alleen de Landscaping en Teachertools View te realiseren.

Project Educatieve applicaties 5

De PoC testen doen we met ruim 40 informatiemanagers en docenten. De informatiemanagers selecteren bestaande applicaties en voeren deze in met de eisen en kenmerken die hun instelling per applicatie stelt. De docenten testen of zij een helder overzicht krijgen van de applicaties en of het goed doorzoekbaar is.

De volgende instellingen doen mee aan de PoC:

 • HAN
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Inholland
 • Saxion
 • Universiteit Twente
 • Universiteit van Amsterdam

De juiste tools gebruiken met het Platform educatieve applicaties

Inmiddels is de proof of concept afgerond. Hoe is het project verlopen? En wat is nu precies het belang van een betere informatievoorziening? We spreken daarover met Michel Jansen, communitymanager bij SURF, en Marloes Derksen, projectleider/adviseur innovatief onderwijs bij het Teaching & Learning Center van de Universiteit van Amsterdam, die deelneemt aan de proof of concept.

Lees het blog

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Sjoerd Roorda of Michel Jansen.