Project Samenwerkingsplatform educatieve applicaties: overzicht in gebruik van tools

Wil je meer grip krijgen op het applicatielandschap van je onderwijsinstelling? Gebruikers beter inzicht geven in welke tools zij veilig kunnen gebruiken? Met de pilot ‘Samenwerkingsplatform Educatieve Applicaties’ ontwikkelt SURF een gezamenlijke oplossing om informatie over applicaties te delen via een platform.

Project Educatieve applicaties: overzicht in beschikbare tools

Steeds meer applicaties: hoe vind je de juiste?

Er komen steeds meer applicaties voor het onderwijs op de markt en die worden ook steeds meer gebruikt. Dat maakt het voor docenten lastig om de juiste applicaties te vinden. Daarnaast brengt deze toename problemen met zich mee: applicaties voldoen vaak niet aan de (steeds strengere) eisen met betrekking tot privacy en security.

Platform helpt bij de keuze

Er bestaan al meerdere tools en initiatieven om een overzicht van educatieve applicaties te bieden. Zo’n tool helpt bij het beoordelen en selecteren van educatieve applicaties voor de eigen instelling. Dat gebeurt door de informatie die daarvoor nodig is, te verzamelen en inzichtelijk te maken voor centrale rollen zoals onderwijsadviseurs en informatiemanagers.

Naar een gezamenlijke oplossing

SURF wil hierop doorbouwen en onderzoeken of er een gezamenlijke oplossing mogelijk is. In het concept dat tijdens de pilotfase centraal zal staan verzamelt en beheert SURF generieke informatie, denk aan technische, privacy- en security onderdelen. Dit leidt tot een oplossing waarbij zo veel mogelijk informatie met instellingen wordt gedeeld én alle onderwijsinstellingen toch hun eigen keuzes, selecties en vorm kunnen kiezen op basis van de beschikbare informatie. SURF onderzoekt of deze oplossing ook de potentie heeft om er een dienst van te maken.

Waar staan we nu: pilotfase

Het project zit momenteel in de pilotfase. Tijdens deze fase hebben we de eerder gebouwde oplossing van de PoC-fase verder ontwikkeld. Van die voorgaande fase kun je hier het eindverslag. In totaal doen negen instellingen mee met de pilot en ronden we deze begin juli af. Dit zal op basis van een uitgebreide evaluatie zijn met diverse betrokken rollen, zoals informatiemanagers en docenten. Op basis van de resultaten bekijken we samen met leden of we het platform doorontwikkelen tot dienst. 

Wat houdt de pilot precies in?

In dit project hebben we een visie ontwikkeld waarbij alle beschikbare informatie over de applicatie in drie views aangeboden wordt aan drie doelgroepen:

  • Beheer van generieke informatie: hier verzamelt SURF, gedurende de pilotfase, generieke informatie over (educatieve) applicaties.
  • Instellingsview: hier kan een instelling instellingsspecifieke informatie over applicaties toevoegen en kan zij statussen toekennen aan het wel/niet mogen gebruiken van applicaties. Dit helpt om het interne beleid voor het gebruik van applicaties op een centrale te beheren en vormgeven. Ook helpt dit de informatiemanager om het applicatielandschap samen te stellen en medewerkers ervan op de hoogte te stellen, zoals het afnemen van een applicatie. Verder kunnen onderwijsondersteuners er onderwijskundige informatie delen, bijvoorbeeld over het toepassen van een specifieke applicatie in een les.
  • Docentenview: geeft de docent (en student) inzicht in welke tools beschikbaar zijn, welke niet gebruikt mogen worden en de reden daarvan. Ook kunnen ze hier  kennis en ervaringen delen, onder andere in de vorm van reviews.
Educatieve applicaties uitleg

Voordelen en waarde

Instellingen krijgen met het platform een beter overzicht van de marktinformatie die geldt voor specifieke applicaties, zowel technisch, juridisch als op het gebied van privacy. Hierdoor kunnen zij weloverwogen keuzes maken bij de aanschaf van applicaties. Het platform richt zich op het invullen van de volgende behoeften: 

  • Docenten helpen bij het vinden en inzetten van educatieve applicaties voor het onderwijs
  • Instellingen ondersteunen bij het creëren van overzicht op het eigen applicatielandschap
  • Ondersteunen bij het delen van kennis en informatie over het gebruik van applicaties binnen het Nederlandse onderwijs
  • Als coöperatie samenwerken bij het verzamelen, onderhouden en aanbieden van informatie over educatieve applicaties, zodat de opbouw en uitwisseling van kennis wordt gestimuleerd
  • De gezamenlijke inkoopkracht van de coöperatie faciliteren door de gezamenlijke vraag inzichtelijk te maken
Educatieve applicaties screenshot

Nationale aanpak

SURF vindt het belangrijk om dit samen, op nationaal niveau aan te pakken. Niet alleen om de instellingen werk te besparen, maar ook omdat we geloven dat we beter online en flexibel onderwijs in Nederland bereiken met goede informatievoorziening. Bij het aanbieden van informatie over educatieve applicaties doorloopt elke onderwijsinstelling namelijk een vergelijkbaar proces. Door deze informatie en kennis te delen kunnen instellingen de kwaliteit van de informatie verhogen, tijd besparen en daarmee kosten.

Om ons heen horen we dat ook andere organisaties met de ontwikkeling van dergelijke platforms bezig zijn, dus onderzoeken we samenwerkingen om de informatie over applicaties op een zo efficiënt mogelijke manier te verzamelen en met de juiste kwaliteit.

Op de hoogte blijven?

Wil je jouw onderwijsondersteuners en docenten ook van informatie voorzien over hoe ze specifieke applicaties kunnen inzetten in het onderwijs? De groep deelnemers voor deze pilotfase is helaas vol, maar je kunt wel aangeven dat jouw instelling interesse heeft in deelname bij een volgende fase. 

Wil je op de hoogte blijven van de vervolgstappen, eventuele informatiebijeenkomsten en demo’s? Mail dan naar pytrik.dijkstra@surf.nl.