Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Hoe organiseer je onderwijs op maat, onderwijs dat is afgestemd op de behoefte van de student? Ons Referentiemodel helpt je om inzicht te krijgen in de samenhang tussen onderwijs en onderwijsondersteuning. De bijbehorende werkwijzer biedt handvatten voor een onderwijslogistiek die aansluit op de eisen die flexibel onderwijs stelt.

Studenten afgeschermd in rode bank

Referentiemodel als hulpmiddel bij invoeren flexibel studeren

Bij flexibel onderwijs staat de behoefte van de student centraal. Het organiseren ervan is ingewikkeld en roept veel vragen op. Om je te helpen, hebben wij in samenwerking met veel ervaren instellingen een referentiemodel ontwikkeld. Je krijgt hiermee inzicht in de samenhang tussen onderwijs en onderwijsondersteuning. En hoe je die samenhang organiseert. Met behulp van de ervaringen van de instellingen die er nu mee werken, passen we het model steeds aan. In 2017 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Er is een tussenlaag gecreëerd om de verbinding tussen de 4 kwadranten te verduidelijken. Deze wordt aangeduid met een pijl en een woord.
  • Het aspect 'Verbeteren' is gewijzigd in 'Matching vraag-aanbod’ met als toelichtende tekst: “In hoeverre kunnen we de vragen van studenten honoreren?”

Gesprek aangaan om je eigen positie te bepalen

Het model biedt inzicht in de samenhang tussen onderwijs en onderwijsondersteuning. Je krijgt handvatten om hierover binnen je eigen instelling in gesprek te gaan. Dat kan in spelvorm waarbij in een team gediscussieerd wordt over waar je organisatie staat binnen het model. Het model is namelijk verdeeld in verschillende onderdelen (kwadranten) waar kaartjes met vragen bij horen. Het team legt deze kaartjes op de plek die aansluit op het niveau waar de instelling zich bevindt. Door het moeten plaatsen van de kaartjes, komt het gesprek binnen het team op gang en wisselen de deelnemers hun meningen en ideeën uit.

Werkwijzer: ideeën en inzichten achter het referentiemodel

Bij het referentiemodel hoort Werkwijzer referentiemodel onderwijslogistiek (pdf). Hierin leggen we de ideeën en inzichten achter het referentiemodel uit. Ook geeft het je handvatten om tot een onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs te komen. De werkwijzer bevat 4 concrete casussen van Saxion, de Open Universiteit, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij hebben het referentiemodel in het kader van een learning community van SURF in de praktijk toegepast.

Voor wie is dit referentiemodel geschikt?

Het referentiemodel is in eerste plaats interessant voor medewerkers die in hun werk te maken hebben flexibilisering zoals beleidsadviseurs, programmamanagers en programmateams, onderwijs- en stafmanagers. Ook kan het interessant zijn voor medewerkers die midden in het speelveld van flexibilisering zitten, zoals curriculumontwikkelaars, IT-architecten en roosterbureaus.

Hulpmiddel
Referentiemodel flexibele onderwijslogistiek