Resultaten Digital Competence Center-initiatieven 2022

Digital Competence Centers (DCC’s) krijgen steeds verder vorm. De 10 initiatieven die SURF in 2022 in samenwerking met DCC’s heeft opgepakt zijn onlangs geëvalueerd. Waaronder een aantal interessante trajecten op het vlak van virtual data assistance, Yoda, SRAM en textmining. Resultaat: zeven initiatieven zijn inmiddels afgerond.

Overzicht

Persoon achter computer
Project 1: Your Virtual Research Assistant (YVRA)

Doel: YVRA geeft antwoord op veelgestelde vragen; advies over de juiste datamanagement analyse oplossing; hulp bij het vinden van de juiste storage oplossing en biedt automatische assistentie bij de beantwoording van vragen aan de RDM-helpdesk.

Voor wie: Onderzoekers.

Voordelen: Via SURFs integratie en koppeling van (bestaande) tooling vult YVRA hiaten in onderzoeksdienstverlening op.

Resultaten: Project loopt nog door tot en met maart 2023.

Consortium: Vrije Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Maastricht, Amsterdam UMC en UMC Groningen.

Project 2: Research Cloud Community Engagement

Doel: Samenwerking over de grenzen van instellingen heen mogelijk maken in de omgeving van SURF Research Cloud.

Voor wie: Onderzoekers en onderzoeksondersteuners.

Voordelen: Het laten ontstaan van een actieve cross-sector community van deskundigen, die onderzoeksteams kan ondersteunen bij gebruik van SURF Research Cloud.

Resultaten: Afgerond. De SURF Research Cloud-omgeving heeft SURF vijf analyseomgevingen als use cases opgezet met daarin (gestandaardiseerde) plug-ins, applicaties en integraties: de zogenaamde catalogusitems.

Consortium: Universiteit Utrecht, TU Eindhoven en Wageningen Universiteit.

Project 3: Research Software Directory: software in de etalage

Doel: Vindbaarheid en herbruikbaarheid van onderzoekssoftware vergroten via de inzet van de Research Software Directory (RSD), een contentmanagementsysteem van het Netherlands eScience Center.

Voor wie: Wetenschappelijke community gericht op open source

Voordelen: Het op termijn aanbieden van de Research Software Directory (RSD als open source SaaS-oplossing.

Resultaten: Afgerond. Inzet van de Research Software Directory (RSD) als contentmanagementsysteem. Enerzijds documenteren deelnemende instellingen hun onderzoekssoftware met behulp van de RSD, anderzijds past het eScience Center de RSD aan.

Aanvragers: Amsterdam UMC, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Netherlands eScience Center.

Project 4: Textmining in Nederlandstalige medische tekst

Doel: Realisatie van een open source textminingplatform specifiek voor vrije medische tekstdata.

Voor wie: Zorginstellingen.

Voordelen: Data gestructureerd FAIR en opvraagbaar maken opent een enorm potentieel waarbij data geschikt wordt voor zowel prospectief als retrospectief onderzoek. Het UMC Utrecht heeft de basis voor dit platform gelegd.

Resultaten: Afgerond. Het consortium ontwikkelt het platform door om het schaalbaar in te zetten bij andere zorginstellingen.

Consortium: UMC Utrecht, Erasmus MC, Radboud UMC en UMC Groningen.

Project 5: FY4C - FAIR Yoda for communities

Doel: Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van metadatastandaarden in Yoda (Your Data), een bewezen omgeving voor Research Data Management om FAIR met onderzoeksdata te werken.

Voor wie: Onderzoekers.

Voordelen: Via Yoda nationaal en internationaal aansluiting vinden bij communities (onderzoeksgemeenschappen).

Resultaten: Via use cases werkt SURF aan de implementatie van de benodigde metadatastandaarden binnen vier communities. Dit om nationaal en internationaal te voldoen aan de aanvullende eisen voor het herbruikbaar maken van onderzoeksdata. Uitgesteld tot tweede helft van 2023.

Consortium: Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Wageningen Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Pilot 1: SRAM als Identity provider (IdP) voor UT-VRE

...wil toegang tot onderzoeksgegevens binnen de eigen instelling mogelijk maken voor externen. Via de Virtual Research Environment (VRE) van de Universiteit Twente kunnen UT- en niet-UT-onderzoekers dan met elkaar samenwerken. In de pilot wordt getest of toegang tot de VRE, veilig en gericht mogelijk is via SRAM.

Resultaat: Dit initiatief is gestopt.

Aanvrager: Universiteit Twente

Pilot 2: Validatie Anonimisatie Tooling (VAT)

...beoordeelt of de anonimisatiesoftware DEDUCE, waarmee het Amsterdam UMC reeds werkt, standaard ingezet kan worden om de vele aanwezige ongestructureerde medische data te anonimiseren, én deze rijke bron van data toepasbaar te maken voor biomedisch wetenschappelijk onderzoek. De validatie is onderdeel van de doorontwikkeling van deze software.

Resultaat: Dit initiatief wordt in het eerste kwartaal van 2023 afgerond.

Aanvrager: Amsterdam UMC

Pilot 3: Bootcamps: Towards Circular Science

...vloeit voort uit de FAIR-actieplannen van Maastricht University. Terwijl de F en A al ruimschoots zijn overgenomen, vragen de I en R om specifieke kennis. Die is niet altijd aanwezig bij onderzoekers. Gespecialiseerde data experts delen hun kennis en ontwikkelen online studiemateriaal om de cirkel sluitend te maken voor volledige geïntegreerde en alomvattende Interoperability en Reusability van onderzoeksdata.

Resultaat: Een bootcampweek van maandag t/m vrijdag van online bijeenkomsten waarin praktische voorbeelden voorbijkwamen en materialen werden gedeeld.

Aanvrager: Maastricht University – University Library Maastricht

Pilot 4: Collaborative Oral History Research Environment (CORE)

...ontwikkelt een nieuwe onderzoeksomgeving via een use case in onderzoek naar kunstwerken en cultureel erfgoed. Hierin kunnen onderzoekers, studenten en gegevenseigenaar eenvoudiger samenwerken en zijn barrières verlaagd voor het deponeren en hergebruiken van uniek bronmateriaal (datasets). Hoe? Door twee diensten van het nationale data ecosysteem te verbinden: DANS-KNAW Data Station en SURF Research Cloud.

Resultaat: Afgerond: technische voorwaarden waaraan een dergelijk systeem moet voldoen zijn succesvol in kaart gebracht, en de eerste stappen zijn gezet naar een digitale onderzoeksomgeving.

Aanvrager: Universiteit van Amsterdam – Universiteitsbibliotheek

Pilot 5: Building Containerized Workflow for FAIR Data Cube

...draagt bij aan het realiseren van een FAIR data infrastructuur en container workflow voor moleculair multi-omics onderzoek, een opkomend gebied in de medische wetenschap. Onderzoekers kunnen echte content, waaronder semantische data en metadata, kwijt in een FAIR Data Cube. Door een containerstrategie ontstaat een integratie van verschillende typen iomics data, afkomstig uit verschillende bronnen, die via een interface benaderd kunnen worden voor analyse.

Resultaat: Succesvolle containerization van twee workflows in de FAIR Data Cube.

Aanvrager: Radboud UMC

Meer achtergrondinformatie? Kijk op onze Wiki-pagina’s of mail karin.chavezcaballero@surf.nl