Digitaal toetsen - Zoeken

Digitaal toetsen
Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij toetsen geen afrekenmoment, maar een leermoment wordt.
Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

Een mooie ontwikkeling is dat het toetsproces steeds meer wordt gezien als leermoment in plaats van afrekenmoment. Hierdoor heeft toetsing andere vormen nodig en dat vraagt om andere technische ondersteuning.

Annette Peet (2023)

Annette Peet

Telefoonnummer