Identity- & accessmanagement
Samen met instellingen regelen we veilige en gemakkelijke toegang tot diensten. Dat doen we voor studenten, onderzoekers en medewerkers maar ook voor externen als gast-docenten en -onderzoekers en consultants. We delen kennis, ontwikkelen diensten en innoveren met nieuwe concepten. Lees wat we allemaal doen op het vlak van identity- & accessmanagement (IAM).
Achter de schermen bij Trust & Identity

Je digitale identiteit is de basis voor alles wat je doet in de digitale wereld. Het is belangrijk om daar als sector controle over te hebben. Door samen te werken kunnen we daar goede afspraken over maken.

Arnout Terpstra

Arnout Terpstra

Telefoonnummer

Over identity- en accessmanagement

Samen werken we aan een IT-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek die veiligheid, autonomie en inclusie garandeert voor alle gebruikers. Een cruciaal onderdeel daarvan is goed identity- en accessmanagement: het beheer van identiteiten en toegang. Wie heeft wanneer toegang tot welke systemen?

Veilige toegang tot systemen van instellingen en dienstverleners

In de sectoroverstijgende architectuur waaraan we werken, moeten we toegang tot de systemen van instellingen en leveranciers mogelijk maken en vereenvoudigen. Daarom is een helder en veilig identity- en accessmanagementinfrastructuur (IAM) onder eigen regie nodig. We willen in control zijn als het gaat over wie toegang heeft tot welke systemen.

Hoe werken we aan deze IAM-infrastructuur? Door:

 • expertise over en visie op IAM te delen en verder te ontwikkelen
 • dienstverlening te ontwikkelen en onderhouden om het beheer van identiteiten en toegang te faciliteren

Expertise over IAM

SURF en de instellingen delen kennis over en ontwikkelen een visie op IAM thema’s in workshops, kennissessies, enzovoort. Daarnaast werken we aan afsprakenstelsels om vertrouwen, privacy en veiligheid te borgen. We vertalen (Europese) regelgeving naar dienstverlening voor Nederlandse instellingen en beïnvloeden deze waar nodig.

IAM-dienstverlening

We ontwikkelen geïntegreerde dienstverlening voor

 1. veilige en eenvoudige toegang tot digitale bronnen en diensten in het Nederlandse onderwijs en onderzoek.
 2. het beheer van identiteiten van lerenden en onderzoekers, waarbij de gebruiker zelf in control is over diens identiteit

Lees welke diensten SURF aanbiedt op het gebied voor identity- en accessmanagement.

Veilige toegang

SURF biedt flexibele oplossingen waarmee gebruikers toegang tot systemen en online diensten hebben.

 • Eén koppelvlak: deze oplossingen bieden een koppelvlak voor diensten en instellingen waarmee je als gebruiker eenmalig koppelt en direct bent verbonden met andere gekoppelde diensten en instellingen. Instellingen en diensten richten het zelf in op basis van eigen governance en processen binnen het framework van SURF, om veiligheid te borgen
 • Autorisatie: de oplossingen bieden flexibele en rolgebaseerd autorisatiebeheer, waarbij je op verschillende niveaus toegang kan verlenen. Bijvoorbeeld aan de hele instellijng, een afdeling of een samenwerkingsverband van onderzoekers uit verschillende instellingen.

Betrouwbare identiteit

SURF biedt oplossingen om betrouwbare identiteiten te beheren.

 • eduID: Eén betrouwbare digitale, instellingsonafhankelijke identiteit voor iedereen die wil inloggen bij alle (aangesloten) instellingen en diensten, zoals:
  • studenten: inloggen voor, tijdens en na je studie bij alle aangesloten instellingen
  • onderzoekers, docenten en medewerkers: om makkelijk en veilig in te loggen op aangesloten diensten en instellingen
  • externen/gasttoegang
 • Instellingsidentiteit: ondersteuning voor identiteiten van Nederlandse en internationale instellingen om tijdens studie of aanstelling in te loggen bij instellingen en diensten.
 • Multi-factorauthenticatie om de identiteit van gebruikers extra te beveiligen met een betrouwbare tweede factor, om het misbruik van accounts te voorkomen.