Interoperabiliteit
Om studenten meer flexibiliteit te bieden bij het studeren, ook buiten hun eigen instelling, moeten producten, systemen en organisaties zonder beperkingen kunnen samenwerken en informatie uitwisselen. Ze moeten ‘interoperabel’ zijn. Dat is vaak nog niet het geval. Daarom werkt SURF, in binnen- en in buitenland, samen aan meer interoperabiliteit.
interoperabiliteit

De transformatie naar een onderwijsstelsel met de lerende centraal, vraagt om een herontwerp van het onderwijsecosysteem, met interoperabiliteit als belangrijke voorwaarde.

Evelien Renders

Evelien Renders

Telefoonnummer

Uitleg & achtergrond interoperabiliteit in het onderwijs

Meer keuzevrijheid voor studenten en groeiende internationalisering in het onderwijs, vraagt om interoperabiliteit binnen en buiten de landsgrenzen. Dat zorgt er namelijk voor dat gebruikers nationaal en internationaal makkelijk, betrouwbaar en veilig informatie kunnen delen en uitwisselen. Als verschillende systemen en platforms goed samenwerken, kunnen ontwikkelaars nieuwe en innovatieve oplossingen ontwerpen en die gemakkelijk integreren in bestaande onderwijssystemen.

Voor welke uitdagingen staan we?

Verschillende landen en (internationale) projecten werken aan interoperabiliteit, maar samenwerking tussen landen en projecten bestaat nog niet echt. We brengen daarom eerst in kaart welke partijen welke standaarden gebruiken voor welke processen en informatiestromen. Daarnaast bekijken we wie en wat er nodig is om gezamenlijk tot een internationaal interoperabel ecosysteem voor onderwijs te komen.

Waarom zet SURF zich in voor interoperabiliteit?  

  • Het Nederlandse onderwijs is erg goed georganiseerd. Door als land samen op te trekken kunnen we invloed uitoefenen op de harmonisatie van standaarden en architectuur binnen Europa.
  • Nederlandse onderwijsinstellingen lopen voorop in de organisatie van nationale interoperabiliteit. Als we Nederlandse ontwikkelingen kunnen opschalen, kunnen instellingen gebruik blijven maken van standaarden die in Nederland al goed werken.
  • Nederlandse ontwikkelingen blijven in lijn met internationale ontwikkelingen en regelgeving: we voorkomen dat onze leden op een later moment moeten overschakelen.
  • Nederlandse studenten kunnen niet alleen gemakkelijk onderwijs volgen bij Nederlandse onderwijsinstellingen, maar ook wereldwijd.
  • Tot slot kunnen we gebruik maken van internationale kennis en expertise over standaarden en interoperabiliteit en zo onze eigen ontwikkelingen versnellen en versterken.