Open science - Zoeken

Open science
Samen met onderzoeksinstellingen maakt SURF de ict- en onderzoeksinfrastructuren in Nederland geschikt en uitnodigend voor open science. Zo kunnen onderzoekers in Nederland de mogelijkheden van open science ten volle benutten.
Onderzoekssamenwerking aan houten tafel

Dankzij open science kun je alles wat er uit het onderzoek komt, zoals publicaties en onderzoeksdata, zonder beperkingen via internet bekijken.

John Doove

John Doove

Telefoonnummer