Tool Onderwijs op maat

De tool voor onderwijs op maat helpt je om binnen je instelling de discussie te voeren hoe onderwijs op maat eruit zou moeten zien. Onderwijs op maat kent verschillende vormen. Vanuit het perspectief van de student zien we 5 dimensies: inhoudelijke keuzevrijheid, passend bij achtergrond, eigen tijd, plaats, tempo, eigen manier en eigen niveau.

studenten op hogeschool utrecht studeren