Totstandkoming van het SURF 2Jarenplan 2021-2022

Samen met onze leden stelden we in 2020 het SURF 2Jarenplan 2021-2022 op, als concrete uitwerking van de Meerjarenagenda 2019-2022. We werkten volgens een sectorale benadering. Dit bood ruimte voor verschillen tussen de sectoren* en maakte dilemma’s in het maken van keuzen tussen de verschillende prioriteiten van de sectoren duidelijk.

1. Sectoren deden een voorstel voor het organiseren van opstellen van prioriteiten

Zij bepaalden zelf op welke manier zij het opstellen van prioriteiten organiseerden. Bijvoorbeeld door dit aan te laten sluiten bij reguliere overleggen binnen de koepels. SURF was vanaf de zijlijn betrokken bij dit proces.

2. WTR publiceerde advies

De WTR levert elke vier jaar een rapport op over disruptieve technologieën en vraagstukken rondom digitalisering van onderwijs en onderzoek. In maart 2020 bracht de WTR haar adviesrapport 'Samenwerking op service-infrastructuur en competenties voor data' uit. 

Lees het rapport van de WTR

3. Sectoren stelden prioriteiten op

De sectoren stelden vervolgens hun prioriteiten op. In de periode januari- mei vertaalden zij de uitdagingen en kansen voor hun sector naar strategische doelen binnen digitalisering van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Daarnaast gaven de sectoren aan welke zaken uit de huidige Meerjarenagenda in de tussentijd minder relevant zijn geworden voor de sector.

4. SURF verkende prioriteiten

SURF verkende ook zelf de prioriteiten voor de komende twee jaar, vanuit de eigen specifieke expertise en ervaring. SURF stelde prioriteiten vooral op vanuit cross-sectoraal perspectief.

5. De raad van bestuur stelde een 2Jarenplan op

De raad van bestuur bracht op basis van de prioriteiten van alle sectoren de samenhang over de sectoren heen in kaart, bewaakte de synergievoordelen van samenwerking en liet zien waar prioriteiten sectorspecifiek bleken te zijn. De voorzitters van de CSC’s adviseerden de raad van bestuur over de samenhang tussen sectorale prioriteiten en kansen voor samenwerking. De WTR adviseerde over de innovativiteit van het 2Jarenplan. 

6. Ledenraad stelde het 2Jarenplan vast

De ledenraad stelde op 9 december 2020 het 2Jarenplan vast.

* Statutair zijn de leden van de coöperatie verdeeld over 6 afdelingen: wo, hbo, mbo, umc’s, research en overige. Bij het opstellen van het 2Jarenplan spreken we niet over afdelingen maar over sectoren. Onderzoeksinstellingen (research) en overige leden trekken in dit project samen op. We komen daarmee op 5 sectoren: wo, ho, mbo, umc en research+.

De betrokken bestuurders over de totstandkoming van het 2Jarenplan

Bestuurder Rens Buchwaldt (Lid raad van bestuur Wageningen University & Research en lid ledenraad SURF) gaat in deze vlog dieper in op de prioriteiten van het wo voor het SURF 2Jarenplan.

Bekijk ook de video's van de andere bestuurders die meer vertellen over de prioriteiten binnen hun eigen sector

Bestuurder Rens Buchwaldt