Naar een transparantere SURF-dienstverlening

In 2020 startten we met 1SURF. Terwijl alle onze dienstverlening – denk aan het SURF-netwerk, de supercomputer en alle gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten – gewoon doorging, zetten we een vernieuwde organisatie op poten. Als resultaat leveren we nu een aantal harmonisatieprojecten in de dienstverlening op.

jongen met VR-bril

Transparanter dienstenportfolio en tarievenstructuur

Het SURF-dienstenportfolio kan en moet transparanter. Zowel inhoudelijk als qua tarievenstructuur. We zijn druk aan het werk om dat te bereiken, zodat een helder en logisch dienstportfolio ontstaat.

Helder portfolio, overzichtelijke tarievenstructuur

SURF is ontstaan uit een aantal werkmaatschappijen, die elk hun eigen dienstenportfolio onderhielden. Dat zie je nu nog terug: het dienstenportfolio kan overzichtelijker, en veel diensten hebben verschillende tariefstructuren. We zijn inmiddels 1SURF, en daar hoort ook één helder en logisch portfolio bij, met een overzichtelijk aantal tariefstructuren.

Strategie vorm en inhoud geven

Samen met de leden herdefiniëren we de kaders voor het portfolio, de tarieven en de ontwikkeling van zowel bestaand als nieuw portfolio. Daarmee geven we de SURF Strategie vorm en inhoud. Hierbij hoort ook een duidelijke governance met goed samenspel tussen de SURF-organisatie en de leden.

Wat doen we?

We bereiken dit onder andere op de volgende manieren:

  • Er komt een helder en passend portfolio op basis van de SURF Strategie en de behoefte van leden, met een passende prijsstelling. Waar nodig schonen we het portfolio op of brengen we meer structuur aan.
  • We creëren duidelijke processen voor ontwikkeling van nieuwe en bestaande diensten.
  • We maken toekomstbestendige financiële afspraken.
  • Er komt een jaarlijkse planning voor diensten en innovatie die wordt vastgelegd in begroting en jaarplan.
  • Tussentijds wordt geen extra bijdrage van de leden meer gevraagd, tenzij ze dat zelf noodzakelijk achten.
  • Leden krijgen meer betrokkenheid en regie, met een heldere taakverdeling tussen SPA, CSC-voorzitters en ledenraad.

Meer informatie

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Heb je daarnaast nog vragen, neem dan gerust contact op met Femke van Manen, via femke.vanmanen@surf.nl.

Naar een transparantere SURF-dienstverlening

In 2020 startten we met 1SURF. Terwijl alle onze dienstverlening gewoon doorging, zetten we een vernieuwde organisatie op poten. Als eerste resultaat leverden we de SURF strategie 2022-2027 op. Nu leveren we een aantal harmonisatieprojecten in de dienstverlening op, waaronder het project 'Transparanter dienstenportfolio en tarievenstructuur'. 

Tarievenbrochure
SURF Diensten en tarieven 2024