Samen de zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek vergroten

Publinova is hét nationale platform dat praktijkgericht onderzoek voor iedereen vindbaar en zichtbaar maakt, en waar onderzoekers en lectoren hun expertise kunnen delen met collega's van andere hogescholen en professionals uit het werkveld.

 

Ga naar Publinova.nl

Logo van Publinova

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over het project en over het platform. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Sanne Tonkens.

Algemeen

Hoe werkt Publinova?

Als bezoeker kan je op zoek naar informatie over onderzoeksresultaten, onderzoeksprojecten, betrokken partijen en onderzoekers. Je kan contact leggen met onderzoekers, reageren op producten en informatie vanaf Publinova delen op bijvoorbeeld social media of een andere website. Ben je ingelogd als gebruiker dan heb je meer mogelijkheden voor het meebouwen aan Publinova!  

Log in via SURFconext of EduID. Als onderzoeker, en in sommige gevallen als ondersteuner, kan je je eigen onderzoeksresultaten beheren, aanpassen, toevoegen en vanaf Publinova ook op andere websites tonen. Je kan reageren op het werk van andere onderzoekers, op zoek gaan naar connecties met samenwerkingspartners en je eigen expertises, samenwerkingsverbanden en producten etaleren. Daarnaast ligt de publinova redactie een thema uit. Er worden artikelen geproduceerd en centraal geplaatst op Publinova. Wil jij dat jou onderzoek de basis legt voor een artikel? Stuur dan een mail naar info@publinova.nl  

Meer weten over hoe Publinova werkt? 

Naar publinova.nl

Welke hogescholen doen mee?
 • ArtEZ 
 • Breda University of Applied Sciences 
 • Codarts 
 • Fontys Hogescholen
 • Haagse Hogeschool 
 • Hanzehogeschool Groningen 
 • Hogeschool van Amsterdam (penvoerder) 
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  
 • Hogeschool der Kunsten Utrecht 
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht 
 • Saxion 
 • Van Hall Larenstein 
 • Zuyd Hogeschool  
Wanneer gaat Publinova live?

Publinova is momenteel live met een BETA-versie voor een beperkte groep gebruikers. Indien er interesse is om een kijkje te nemen in de BETA, kunnen geïnteresseerden een e-mail sturen naar info@publinova.nl.

In oktober 2023 wordt Publinova officieel gelanceerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Hoe sluit ik aan bij Publinova?

Alleen een hogeschool kan zich aansluiten met een contract en een bronsysteem. Hier kun je zien hoe een instelling dit doet en wat de mogelijke kosten zijn. Als je een lectoraat bent en een eigen pagina wilt, ga dan naar je hogeschool en stuur een e-mail naar info@publinova.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan het hebben van een pagina voor lectoraten

Hoe wordt de doorontwikkeling van Publinova georganiseerd?

Platform

Publinova & informatiemanagement

Hoe kunnen hogescholen het beste omgaan met verschillende vormen van onderzoeksresultaten en de variaties in onderzoeksinformatie?

Er zijn nogal wat verschillen tussen het hbo en het wo en bij hogescholen onderling, bijvoorbeeld in de vorm van onderzoeksresultaten of de omvang van het onderzoek. Daarom zullen bij verschillende hogescholen ook verschillende manieren van omgaan met onderzoeksinformatie passen. Daarover is een rapport verschenen dat handvaten biedt in het omgaan met onderzoeksinformatie. 

Welke informatie kan er gedeeld worden op Publinova?

Meer informatie over de werking van het platform?

Ga naar publinova.nl

Als je content plaatst op Publinova, waar staat deze content dan?

Het doel is het platform waar mogelijk op basis van metadata te laten werken. Content gerelateerd aan het onderzoek zal in het bronsysteem staan en daarnaar zal verwezen worden. Daar waar mogelijk is, zullen we deze wel in het platform tonen. Content die gebruikt wordt om de metadata te verrijken (bijvoorbeeld een interessante foto die niet in het bronsysteem staat) kan op het platform bewaard staan. De opslag zal dan onder de verantwoordelijkheid van de beheerder van het platform vallen, en die organisatievorm wordt nog bepaald in dit project.  

Als er verschillende bronnen zijn, hoe voorkom je dan dat er dubbele informatie op Publinova terecht komt?

Het aanleveren van een dubbele informatie is een reëel probleem. Zo kunnen er personen zijn die voor meerdere hogescholen werken of hebben gewerkt, en van wie dus informatie in de verschillende systemen staan. Ook kunnen er producten en projecten zijn, waar verschillende hogescholen samen aan werken en die dus ook op verschillende plekken staan.

Waar mogelijk worden er technische functies ingebouwd die gegevens controleren en vergelijken en zo mogelijke dubbelingen opsporen. Bij twijfel wordt dit waar mogelijk als suggestie aan de betrokkenen voorgelegd (bijvoorbeeld auteurs van een product, of onderzoeksondersteuners die bij projecten horen, etc.).

Hoe worden de koppelingen tot stand gebracht? Welke systemen worden als bronbestand benut?

In samenwerking met de werkgroep Metadata en Mark de Jong (in de functie van NPPO ict-architect) zullen wij standaarden voor het koppelen van systemen kiezen. Per systeem zal worden bepaald welke informatie uitgewisseld mag worden. Daarbij zullen wij voor de nodige flexibiliteit in het platform zorgen. 

Op dit moment hebben wij ‘in scope’ om te koppelen met bronsystemen gebaseerd op SURFsharekit, PURE, Metis en het RIS systeem van Saxion. Koppeling met andere systemen op basis van een van de aangeboden koppelingen is natuurlijk mogelijk. 
Daarnaast zijn er ambities om te koppelen met andere systemen waar informatie uit het platform gebruikt kan worden, of waar extra informatie opgehaald kan worden. 

Is er een redactie die de informatie op Publinova redigeert, bijvoorbeeld wat betreft thema('s)?

Er is een redactie betrokken bij Publinova die regelmatige items publiceert, waarin de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek van verschillende kanten belicht wordt. Deze redactie werkt altijd samen met diverse betrokkenen uit het praktijkgericht onderzoek. Doelgroep zijn met name geïnteresseerde bezoekers die nog niet heel nauw betrokken zijn bij het praktijkgericht onderzoek.

De informatie op de overige pagina’s wordt niet geredigeerd; de verantwoordelijkheid voor die informatie ligt bij de onderzoekers en hun communicatieadviseurs en ondersteuners. Zij hebben de mogelijkheid om, binnen de kaders van hun hogeschool, hun onderzoek zo te presenteren als zij zelf denken dat het beste is.

Wel worden er afspraken gemaakt over de metadata: welke metadata zijn bijvoorbeeld verplicht en welk metadatamodel wordt gebruikt.

Publinova & andere platforms

Hoe is de verhouding tussen Publinova en de websites van andere hogescholen zelf?

We stemmen met elke deelnemende hogeschool af welke informatie getoond zal worden op Publinova. Vaak zijn daar ook de beheerders van de website van de hogeschool bij betrokken; soms is er zelfs een directe koppeling waarbij het CMS van de website als bronsysteem van Publinova werkt. Zo proberen we efficiënt om te gaan met informatie.

Daarnaast bieden we functionaliteiten die het makkelijk maken om informatie van Publinova te embedden op de hogeschoolwebsite, of andersom, en kunnen de redactie-items ook ingezet worden voor de communicatie-strategie van individuele hogescholen waar dit wenselijk is.
Publinova kan dus ook voor communicatieadviseurs een handig bron van informatie zijn.

Hogeschoolwebsites en Publinova vullen elkaar aan; hogeschoolwebsites zijn vaak gericht op het werk van die specifieke hogeschool, waar Publinova hogeschooloverstijgend werkt en juist informatie van verschillende plekken bijeen brengt. Daarnaast focust Publinova zich echt op het praktijkgericht onderzoek, waar dat vaak slechts één van de onderwerpen is op een hogeschoolwebsite, naast bijvoorbeeld informatie over onderwijs.

Hoe verhoudt Publinova zich tot de HBO kennisbank

Publinova en de HBO Kennisbank hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken; beiden worden ze gevoed door een aantal bronsystemen van de hogescholen, en beiden tonen ze producten van praktijkgericht onderzoek. Beiden streven ze naar kennisdeling en zijn ze hogeschool overstijgend.

Er is ook een aantal belangrijke verschillen:

 • Publinova kent meer bronsystemen dan de HBO Kennisbank
 • De HBO Kennisbank biedt ruimte voor studentenproducten en onderzoek van lectoraten, waarbij die eerste categorie een grote meerderheid vormt. Publinova richt niet op het werk van studenten, onder andere omdat dit al heel goed gebeurt op de HBO Kennisbank
 • HBO Kennisbank is precies wat de titel zegt, met name een goede kennisbank; Publinova wil ook ruimte bieden aan interactie, door een redactie opgestelde artikelen en wellicht in de toekomst nog meer activiteiten.

De HBO Kennisbank en Publinova vullen elkaar dus aan, waarbij ze beiden werken aan het verwezenlijken van open science ambities. De organisatie achter de HBO Kennisbank en het projectteam van Publinova staan ook in nauw contact met elkaar, waardoor ontwikkelingen van beide platforms goed op elkaar worden afgestemd.

Hoeveel overlap is er met andere platforms zoals Researchgate en hoeveel behoefte hebben gebruikers aan 'nog een platform'?

Er zijn inderdaad al meerdere organisaties en platforms die zich al langer bezighouden met het beschikbaar maken van onderzoek. Dit project is gestart, omdat er gesignaleerd werd dat ondanks de bestaande initiatieven het nodige aan zichtbaarheid en beschikbaarheid van praktijkgericht onderzoek op een landelijk niveau miste. ‘Landelijk’ betekent in deze context: hogeschool- en discipline-overstijgend.  

Om goed te monitoren of dit signaal klopte, hebben we voor de start van het project een vooronderzoek uitgevoerd onder onderzoekers en hun contacten in het werkveld. Dat onderstreepte de behoefte aan een verbetering van de huidige kennisinfrastructuur: de conclusies staan in een rapport.  
Ook in de vervolgstappen van het project gaan we telkens met diverse (beoogde) gebruikers uitgebreid in gesprek over wat het platform moet bieden om echt meerwaarde te leveren op de bestaande platforms en initiatieven.  
 
Het blijft een gegeven dat onderzoeker al op veel plekken informatie moeten of kunnen aanleveren. Een belangrijk onderdeel van het ontwerp van het platform zijn dan ook de koppelingen met bijvoorbeeld sociale media, en de koppelingen die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk reeds geregistreerde informatie hergebruikt kunnen worden op dit platform. 

Hoe wordt de relatie met Researchgate en LinkedIn?

Publinova geeft de mogelijkheid om eenvoudig informatie zoals onderzoeksresultaten of projecten te delen op social media, waaronder LinkedIn. Wat betreft een koppeling met Researchgate wordt nog gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Publinova & functionaliteiten

Zijn er mogelijkheden om Publinova regionaal te gebruiken?

Publinova is een landelijke tool die al het praktijkgericht onderzoek voor alle geïnteresseerden beter toegankelijk maakt. Als er een regionaal samenwerkingsverband van onderzoekers is die zich graag willen profileren op landelijk niveau, zijn zij welkom om gebruik te maken van Publinova.

Wordt er ook gekeken naar de bronsystemen voor onderzoeksdata, datarepositories?

Op dit moment gaat het echt om informatie over onderzoek en de tussen- en eindresultaten van dat onderzoek, maar is onderzoeksdata uitgesloten. Het zou kunnen dat dit in de toekomst verandert, maar op dit moment worden er geen koppelingen gemaakt met datarepositories en worden onderzoeksdatasets niet getoond.

Welke Bronsystemen zijn al gekoppeld?

Publinova ondersteunt verschillende bronsystemen, waaronder Gaustadt, Pure, Sharekit, GreenI, de website van HU en HKU-repo. We kunnen ook nieuwe bronsystemen integreren. Tijdens het eerste gesprek bepalen we de benodigde inspanning en eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.