Whitepaper: Een betere zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek in het hbo

Er is een breed gedragen gevoel dat het praktijkgericht onderzoek in het hbo onvoldoende zichtbaar is. Een aantal organisaties heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren met het oog op een eventuele verbetering van de huidige informatie-infrastructuur van het praktijkgericht onderzoek.

Onderzoeker achter scherm

Vier user stories

Gebrek aan zichtbaarheid belemmert zowel de onderlinge samenwerking als kennisdeling door onderzoekers. In het whitepaper gaan de Vereniging Hogescholen, het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, de HBO Kennisinfrastructuur HKI en SURF in samenwerking met de Vereniging Lectoren aan de hand van 4 user stories op zoek naar verbetering van de huidige informatie-infrastructuur van het praktijkgericht onderzoek.

Acht interviews

Bij het onderzoek werd contextuele onderzoeksinformatie als uitgangspunt genomen: 5 elementen van onderzoeksinformatie (organisatie-eenheid, persoonlijk expertiseprofiel, projectbeschrijvingen, onderzoeksoutput en journalistieke publicaties over onderzoek) en de verbanden daartussen. Acht lectoren uit verschillende disciplines werden ge├»nterviewd over kennis delen en samenwerken met andere onderzoekers, maar ook over de zichtbaarheid en wisselwerking met het werkveld/opdrachtgevers. Op basis van deze interviews werden 4 user stories ontwikkeld.  Ze werden getoetst en aangescherpt via groepsdiscussies met lectoren en praktijkgerichte onderzoekers, professionals uit het werkveld en met ondersteuners van die onderzoekers, zoals repository managers.

Whitepaper
Naar een betere zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek in het HBO