eduID: 1 digitale identiteit voor studenten

Onderwijs digitaliseert én flexibiliseert. Studenten willen zelf hun onderwijscarrière vormgeven. Dat zorgt voor logistieke en administratieve uitdagingen. Daarom ontwikkelt SURF samen met de instellingen eduID: 1 identiteit waarmee studenten bij iedere onderwijsinstelling terecht kunnen: voor, tijdens én na hun studie.

Vrouwen gebruiken laptop

Veelgestelde vragen over eduID

eduID is best complex en we zien een aantal vragen regelmatig terug komen. Hieronder geven we daar antwoord op.

Waarom zetten we DigiD niet in?

DigiD is juridisch gekaderd en daarmee beperkt tot in de wet genoemde overheidsdienstverlening. Deze strenge regels zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om DigiD te gebruiken in onderwijs of onderwijsgerelateerde use cases. Ook de kosten van DigiD spelen een belangrijke rol.

Waarom zetten we ECK iD niet in?

Het primair en voortgezet onderwijs en het mbo gebruiken het ECK iD voor de herkenbaarheid van de student in de leermiddelenketen. ECK iD heeft hiermee een beperkte scope en wijzigt als de student naar een andere sector overstapt. ECK iD is hierdoor niet geschikt voor flexibilisering en leven lang ontwikkelen. Overigens zou een ECK iD wel een onderdeel van het eduID van een student kunnen zijn.