Wat is High Performance Computing?

High performance computing (HPC) is geaggregeerde computerkracht waarbij het geheel veel meer is dan de som van een aantal pc’s. De term supercomputer wordt gebruikt voor systemen die tenminste 10.000 tot 100.000 keer sneller zijn dan een gewone pc.

vrouw doet deurtje open van een kastje waar computers staan

Supercomputers voor het bedrijfsleven

Met de rekencapaciteit van HPC is het bedrijfsleven in staat om complexe problemen op te lossen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling.

Van stromingsonderzoek tot kreukelzones

Voorbeelden hiervan zijn berekeningen aan stromingen rondom vliegtuigvleugels, stroming in bloedvaten, kreukelzones van auto’s en het instorten van daken door sneeuw. De enorme rekencapaciteit van HPC vraagt om grote opslagcapaciteit en speciale software. Met deze software kunnen voor een berekening meerdere nodes tegelijk worden ingezet.

Met rekenkracht voor een betere concurrentiepositie

HPC stelt je in staat berekeningen vele malen sneller uit te voeren dan op een standaardcomputer. Dat levert tijdwinst op, bijvoorbeeld op het gebied van modelleren, simuleren en het ontwerpen van prototypes. Complexe vraagstukken worden zo inzichtelijk gemaakt. Dit kan leiden tot nieuwe kansen in de markt, versnelling van innovatie, kostenreductie, kortere time-to-market en hogere kwaliteit.

Toepassingen

Te denken valt aan toepassingen zoals:

  • het snel analyseren van grote hoeveelheden data (omvangrijke datasets);
  • het ontwerpen van complexe nieuwe producten, of het optimaliseren van bestaande producten;
  • het ontwerpen van complexe nieuwe bedrijfsprocessen, of het optimaliseren van bestaande processen.

Simulatie

Dure en tijdsintensieve prototyping wordt vervangen door simulatie met de inzet van HPC. Met simulatie is ook meer detail mogelijk voor een ontwerp, wat kan leiden tot een betere kwaliteit. Bijvoorbeeld bij grote objecten, zoals windmolens, of samengestelde objecten, zoals motoren.

Voorbeelden

Wil je meer weten over de betekenis van HPC voor bedrijven? Bekijk dan deze YouTube-video’s (3 minuten).