eduID: 1 digitale identiteit voor studenten

Onderwijs digitaliseert én flexibiliseert. Studenten willen zelf hun onderwijscarrière vormgeven. Dat zorgt voor logistieke en administratieve uitdagingen. Daarom ontwikkelt SURF samen met de instellingen eduID: 1 identiteit waarmee studenten bij iedere onderwijsinstelling terecht kunnen: voor, tijdens én na hun studie.

Vrouwen gebruiken laptop

Wat levert eduID inzetten op?

SURF ziet eduID als een voorwaarde om de uitdagingen van flexibilisering van het onderwijs en een leven lang ontwikkelen te overwinnen. Maar wat biedt eduID nou concreet aan instellingen en studenten?

Voordelen eduID voor instellingen

  • verlaagt de administratieve last die komt kijken bij studentenmobiliteit en instellingen die samenwerken.
  • maakt de AVG naleven eenvoudiger, doordat de student zelf regie heeft over zijn gegevens.
  • biedt instellingen zekerheid over de digitale studentidentiteit bij de uitwisseling van gegevens tussen instellingen.
  • biedt een betere ondersteuning bij het identificeren van doelgroepen als die niet (meer) geregistreerd zijn in het studentinformatiesysteem (SIS). Denk aan studenten die zich ooit inschreven, maar nooit zijn komen studeren, studenten van een andere instelling, of alumni. Of bijvoorbeeld mensen van verschillende instellingen die tijdelijk samenwerken en toegang willen tot bepaalde diensten.
  • maakt toegang tot onderwijs mogelijk en het op dezelfde manier herkennen van studenten van binnen én van buiten de instelling mogelijk.

Voordelen eduID voor studenten

  • eenvoudiger (en dus flexibeler) onderwijs volgen bij een andere instelling, omdat eduID het administratieve proces veel makkelijker maakt.
  • inzicht krijgen in en controle uitvoeren over de eigen gegevens. Denk aan persoonsgegevens en gevolgde vakken.
  • blijvend onderwijsoverzicht houden, ook na het afstuderen.
  • op een eenduidige manier toegang krijgen tot onderwijs; vergelijkbaar met wat DigiD is voor de toegang tot diensten van de overheid.