Welke rekendienst voor welke onderzoeksvraag?

SURF biedt onderzoekers van universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven een brede waaier aan diensten op het gebied van high performance computing (HPC). Deze pagina helpt je te bepalen welke rekendiensten je kunt gebruiken.

Onderzoeker achter computer waarop onderzoeksdata te zien is

Veel onderzoekers vragen zich af welke infrastructuur het beste aansluit bij hun onderzoek. Die vraag is niet in het algemeen te beantwoorden. Onze adviseurs beginnen altijd met een advies op maat over de meest geschikte infrastructuur voor je vraag. Hieronder noemen we een aantal overwegingen die daarbij een rol spelen.

1. Grote hoeveelheid data of omvangrijke rekentaken?

Wil je grote hoeveelheden data laten analyseren of ben je meer geïnteresseerd in krachtige rekentoepassingen, bijvoorbeeld voor simulatie of modellering? 

Wil je complexe data analyseren en/of patroonherkenning doen, zoals text mining of de analyse van biomedische data? 

Heb je grote hoeveelheden rekentaken die niet meer binnen een korte tijd op een lokaal of centraal cluster uitgevoerd kunnen worden? In dat geval kan het Grid interessant voor je zijn.

Alle infrastructuren hebben hun eigen storage-systemen. Als die niet toereikend zijn voor de gewenste opslag, dan kun je altijd gebruik maken van de SURF-datadiensten.

Met de visualisatiedienst kun je visueel inzicht krijgen in je resultaten.

2. Capability of capacity computing?

Bij de keuze tussen verschillende rekeninfrastructuren is het verschil tussen capacity computing en capability computing van belang. Grid levert capacity computing, de Nationale Supercomputer Snellius capability computing. Het verschil zit niet zo zeer in de processors: die zijn in beide gevallen ongeveer even snel. Met een capacity-systeem kun je zeer grote berekeningen uitvoeren, maar er is een essentiële beperking. De berekeningen, modellen en algoritmes moeten kunnen worden opgedeeld en onafhankelijk van elkaar zijn uit te voeren.

Bij capability computing combineren we de krachtigste processors, een grote hoeveelheid geheugen, een hoge communicatiesnelheid tussen de processors onderling, én veel en snelle schijfopslagruimte. Capability computing is vooral van belang bij simulaties en modellering waarbij de snelheid van de verbindingen even belangrijk is als de snelheid van de processors. In die gevallen is de Nationale Supercomputer dus een logische keuze.

3. Gebruiksgemak of flexibiliteit?

De infrastructuren verschillen ook op het punt van gebruikersgemak en complexiteit in het uitvoeren van de rekentaken. Zo zijn voor het Grid tools nodig om de rekentaken te distribueren over de clusters op verschillende locaties. Daarmee is de gridinfrastructuur de meest schaalbare rekeninfrastructuur met bijna ongelimiteerde capaciteit. Het Grid veronderstelt vooral bij de gebruikers meer technische kennis dan de andere infrastructuren. Bij HPC Cloud ben je zelf verantwoordelijk voor het beheer van de eigen virtuele machines. Met enige voorkennis is deze dienst daarmee erg toegankelijk.

Een ander punt is de beschikbaarheid van software. Zo is op Snellius al veel software geïnstalleerd. Bijvoorbeeld de standaardsoftware die chemici of stromingsleerdeskundigen voor hun analyses en simulaties gebruiken. Op verzoek kunnen wij ook software voor je installeren. Op HPC Cloud kun je zelf software naar keuze installeren of verwijderen.

Daarmee komen we op het laatste punt: de flexibiliteit. HPC Cloud biedt je de grootste vrijheid. Je kunt niet alleen zelf de software kiezen, maar ook het besturingssysteem. Bij de andere infrastructuren ben je aangewezen op Linux. SURF probeert uiteraard op elk systeem tegemoet te komen aan je wensen.

Vraag toegang aan

Advies en consultancy

Onze experts op het gebied van rekeninfrastructuren helpen je graag bij het kiezen van de oplossing die het beste aansluit bij je onderzoeksproject. Wil je meer weten? Neem contact met ons op via info@surfsara.nl.

Wil je onafhankelijk advies bijvoorbeeld over het optimaal gebruik van de reken- en storagefaciliteiten van SURF? Dan kun je terecht bij onze consultancydienst.