Toegang tot rekendiensten

Wij bieden onderzoekers capaciteit en expertise voor high performance computing, dataverwerking en cloud computing. Ontdek hoe je toegang en ondersteuning kunt aanvragen bij SURF.

Future Computing

Er zijn drie manieren om toegang te krijgen tot de rekendiensten van SURF:

> Kleine Rekentijdaanvragen (NWO) voor beperkte hoeveelheden rekentijd, datadiensten en ondersteuning rechtstreeks via SURF.

> Grote Rekentijdaanvragen (NWO) voor grote hoeveelheden rekentijd, datadiensten en ondersteuning via de NWO-portal.

> Directe toegang tot SURF-rekendiensten die via je instelling of op basis van een contract met SURF rechtstreeks worden geleverd.

Call for proposals door NWO

Via de call for proposals Rekentijd Nationale Computersystemen 2024 kunnen onderzoekers en onderzoeksgroepen toegang krijgen tot rekentijd en bijbehorende datadiensten en expertise, geleverd door SURF.

Zowel de Kleine Rekentijdaanvragen (NWO) als de Grote Rekentijdaanvragen (NWO) vallen onder de voorwaarden van deze call.

Welke route is voor mij van toepassing?

Om je naar de juiste aanvraag te leiden, hebben we de belangrijkste kenmerken naast elkaar gezet:

 

> Kleine rekentijd- aanvragen (NWO)

> Grote rekentijd- aanvragen (NWO)

> Directe toegang tot SURF-rekendiensten

Wie kan een aanvraag indienen?

Onderzoekers van de genoemde kennisinstellingen, zie details.

Onderzoekers van de genoemde kennisinstellingen, zie details.

Onderzoekers, IT-ondersteuning, medewerkers en organisaties.

Met welk doel?

Kleine onderzoeksprojecten en pilots.

Grote onderzoeksprojecten.

Het ondersteunen van organisaties, onder- wijsactiviteiten en onderzoeksprojecten met behoeften op lange termijn.

Wat krijg ik?

Beperkte hoeveelheden rekencapaciteit (CPU of GPU), opslag (disk of tape) en ondersteuning op de meeste SURF-reken- of datadiensten.

Grote hoeveelheden rekencapaciteit (CPU of GPU), opslag (disk of tape) en ondersteuning op de meeste SURF-reken- of datadiensten.

Elke overeengekomen hoeveelheid rekencapaciteit (CPU of GPU), opslag (disk of tape) en ondersteuning op elke SURF-reken- of datadienst.

Voor hoe lang?

Max. 1 jaar, een verlenging van max. 6 maanden is mogelijk.

2 jaar, met de mogelijkheid voor verlenging van 1 jaar.

Zoals afgesproken.

Wat voor ondersteuning krijg ik?

Max. 4 uur servicedesk-support of een beperkt aantal consultancy-uren.

Tot enkele honderden uren ondersteuning of consultancy, afhankelijk van de service en het verzoek.

Zoals afgesproken. Uurtarieven kunnen van toepassing zijn.

Wat betaal ik?

Niets, dit wordt gefinancierd via de NWO Rekentijd-call.

Niets, dit wordt gefinancierd via de NWO Rekentijd-call.

Het gebruik wordt betaald door jouw organisatie. Prijzen voor niet-leden op aanvraag.

Hoe lang duurt het voordat ik toegang krijg?

Binnen 2 weken.

Binnen 2-3 maanden. Tijdelijke toegang wordt meestal verleend tijdens het aanvraagproces.

Toegang kan direct worden geregeld als jouw organisatie al directe toegang heeft. 

Wat is de volgende stap?

Dien een kleine aanvraag in op de SURF-servicedesk. Zie hiervoor de gedetailleerde info. Neem altijd contact op met een SURF-adviseur om een grote aanvraag te bespreken en in te dienen. Zie hiervoor de gedetailleerde info.  Controleer of jouw organisatie al directe toegang heeft. Zie hiervoor de gedetailleerde info. 
Gedetailleerde info Kleine Rekentijd- aanvragen (NWO) Grote Rekentijd- aanvragen (NWO) Directe toegang tot SURF- rekendiensten