Werken met architectuur

Als instelling wil je je doelgroep optimaal ondersteunen. Daarvoor moet je informatievoorziening op orde zijn. Dit kan door te werken met architectuur, waarmee je de samenhang tussen voorzieningen beschrijft.

Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel

Beter samenwerken met de Hoger Onderwijs Sector Architectuur

Om ervoor te zorgen dat voorzieningen in de onderwijsketen en het onderzoek beter op elkaar aansluiten ontwikkelt het hoger onderwijs de Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA), in samenwerking met SURF. Menno Scheers is lead-architect van HOSA. Hij vertelt wat HOSA precies is en waar het project staat.

Lees het artikel

HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur)

HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur) is een verzameling van instrumenten die je kunt gebruiken voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs.

Lees meer

HOSA (Hoger Onderwijs Sector Architectuur)

HOSA staat voor Hoger Onderwijs Sector Architectuur. Deze sector architectuur moet kaders bevatten die leveranciers van de gemeenschappelijke informatie- en technologievoorzieningen helpen bij het ontwikkelen en leveren van deze voorzieningen.

Lees meer

Coöperatieve voorziening Architectuur

 Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, universitair medisch centra en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. Samenwerken op het gebied van architectuur en gezamenlijk werken met- en aan architectuur maakt het mogelijk om in coöperatief verband beter te sturen op inkoop, ontwikkelen en leveren van diensten. Daarnaast draagt deze samenwerking bij aan innovatie en kennisdeling. Via de Coöperatieve voorziening Architectuur ondersteunt, stimuleert en ontwikkelt SURF de samenwerking op het gebied van architectuur en het gezamenlijk werken met- en aan architectuur.

Student wordt begeleid in zijn werk

Werken met architectuur: efficiënter, effectiever en goedkoper

Samenwerken op het vlak van architectuur biedt instellingen talloze voordelen. Dat is de vaste overtuiging van Tom van Veen, adviseur Architectuur en Standaarden bij SURF, en Jan Willem Brock, hoofd Informatie Management bij de Universiteit Leiden.

Lees meer

Tom van Veen

Tom van Veen

Meer weten over werken met architectuur? Neem contact met mij op.
Telefoonnummer
+31 6 43 16 21 69