Whitepaper Deep-learning enhancement of large scale numerical simulations

Dit whitepaper biedt concrete richtlijnen voor onderzoekers die de mogelijkheden willen onderzoeken om deep learning toe te passen in grootschalige numerieke simulaties. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op experimenten die we hebben uitgevoerd in verschillende wetenschappelijke domeinen, in nauwe samenwerking met een aantal universiteiten.

Onderzoeker achter de computer

Het (Engelstalige) whitepaper is gebaseerd op een aantal experimenten die de afgelopen 2 jaar zijn uitgevoerd in verschillende wetenschappelijke domeinen, in nauwe samenwerking met Wageningen Universiteit (Chiel van Heerwaarden), Radboud Universiteit (Sascha Caron), Universiteit Utrecht (Alexandre Bonvin) en Universiteit Leiden (Simon Portegies Zwart). We delen ook de belangrijkste lessen die we hebben geleerd. 

Whitepaper: Deep-learning enhancement of large scale numerical simulations

Deze experimenten zijn uitgevoerd in het kader van het SURF Open Innovation Lab.